Twaalf werkgevers tekenden op woensdag 21 juni tijdens een inspirerende bijeenkomst in voormalige gevangenis De Lik in Utrecht het Charter Diversiteit. Met deze ondertekening kiezen zij voor meer diversiteit en een inclusief bedrijfsklimaat in hun organisatie of bedrijf. Het Charter Diversiteit telt nu 92 ondertekenaars.Tijdens de bijeenkomst, gehost door Reclassering Nederland, tekenden de volgende bedrijven en organisaties het Charter: Atria, Driessen HRM, Facility Support, Innogy Essent, C.Kornuyt BV, MKB-Utrecht, Novartis Pharma BV, Reclassering Nederland, Tandheelkunde Groep Nederland BV, Werkgeversvereniging Banken, Women Inc. en Woonstad Rotterdam. Zij markeerden tijdens de ondertekening van het Charter elk de toegevoegde waarde van diversiteit voor hun organisatie.

Kijk hier voor het verslag met foto’s.

Met ondertekening van het Charter Diversiteit zegt een werkgever toe een effectief diversiteitsbeleid te bevorderen via door de onderneming of organisatie zélf geformuleerde maatregelen, gekoppeld aan bedrijfseconomische doeleinden.
Sjef van Gennip, algemeen directeur van Reclassering Nederland en een van de sprekers op 21 juni: “Het Charter Diversiteit reikt handvatten aan om de diversiteit binnen Reclassering Nederland te verhogen”.

Het Charter Diversiteit is een onderdeel van het project Diversiteit in bedrijf. Dit project ondersteunt werkgevers en werknemers in hun streven naar meer diversiteit in hun organisaties via het aanreiken van kennis, netwerken en advies. Werkgevers kunnen hierdoor hun resultaten verbeteren.

Ondertekening Charter Diversiteit in De Lik in Utrecht. Foto: Dirk Hol

De ondertekenaars van het Charter Diversiteit op 21 juni in De Lik in Utrecht, v.l.n.r.:
– Saskia Groenendijk, Assistant Supply Chain Novartis Pharma BV
– Martin de Jong, HR Business Partner Innogy Essent
– Ali Keles, CEO Tandheelkunde Groep Nederland BV
– Els Verhagen, penningmeester Werkgeversvereniging Banken
– Renée Römkens, directeur/bestuurder Atria
– Sjef van Gennip, algemeen directeur Reclassering Nederland
– Ton Vink, directeur Facility Support
– Nienke Hagenbeek, manager Finance & Partnerships Women Inc.
– Ad van Zutphen, directeur uitzenden en detacheren Driessen HRM
– Ton Verschoor, manager personeel- en organisatieontwikkeling Woonstad Rotterdam
– Irene van der Laan, bestuurslid MKB-Utrecht
– Serge Kornuyt, algemeen manager C. Kornuyt BV

Foto: Dirk Hol