DIVERSITEIT IN BEDRIJF

stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer

 

DIVERSITEIT IN BEDRIJF

stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer

Charter Diversiteit

Ondertekenaars van het Charter Diversiteit laten zien dat zij zich serieus inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Wij bieden ondersteuning en toegang tot een relevant netwerk. Meer dan 10.000 Europese bedrijven hebben het Charter Diversiteit ondertekend.

Kennisplatform

Wij bundelen kennis uit de wetenschap en praktijk over het managen van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Daarbij richten we ons op meerdere dimensies van diversiteit, waaronder etnische, culturele & religieuze diversiteit, gender, LHBTI, leeftijd en arbeidsbeperking & chronische ziekte.

Diversiteit op de Universiteit

Vier jaar geleden stelde Erasmus Universiteit Rotterdam voor het eerst een Chief Diversity Officer aan. Tegenwoordig heeft de universiteit een Diversity en Inclusion Office in een prominente plek op de campus, is het ondertekenaar van het Charter Diversiteit en heeft...

Lees meer

Rabobank zet in op culturele diversiteit

De Rabobank wil haar percentage werknemers met een cultureel diverse achtergrond komend jaar verdubbelen van 3.5% tot 7%. De ondertekenaar van het Charter Diversiteit is betrokken bij de koplopergroep van de Alliantie Culturele Diversiteit in de top. "Nederland heeft...

Lees meer

26 februari: Diversity Academy

Diversiteit in bedrijf lanceert de ‘Diversity Academy’ voor verdieping van kennis over diversiteit en inclusie. Onderzoekers en wetenschappers presenteren op speciale bijeenkomsten de resultaten van recent onderzoek en gaan met hierover met de deelnemers in...

12 maart: Charterbijeenkomst mediasector

In samenwerking met de NTR organiseert Diversiteit in Bedrijf een bijeenkomst voor ondertekenaars van het Charter Diversiteit. Een nieuwe groep werkgevers uit de mediasector ondertekent tijdens deze gelegenheid het charter, waaronder AT5, FunX, KRO-NCRV, Linda, NTR en...

4 april: Nationaal Event Diversiteit 2019 (Save the Date)

Diversiteit in Bedrijf organiseert in samenwerking met ABN AMRO het Nationaal Event Diversiteit 2019 met als thema ‘InclusiFuture’. Inspirerende sprekers en workshopleiders buigen zich over de toekomst van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Bij deze gelegenheid...

Onze visie

de businesscase

Een divers personeelsbestand kan bijdragen aan meer winst, productiviteit en een positief imago. Het biedt toegang tot (top)talenten, klantgroepen en nieuwe markten. Voorwaarde om deze kansen te benutten is een inclusieve bedrijfscultuur waarin iedere medewerker zich erkend voelt.

Een inclusieve arbeidsmarkt

Iedereen heeft recht op gelijke kansen en behandeling. Dit betekent de volwaardige arbeidsparticipatie van elke burger, ongeacht geslacht, afkomst, arbeidsvermogen, leeftijd of seksuele orientatie. Het streven naar inclusie is een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen.