DIVERSITEIT IN BEDRIJF

stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer

 

DIVERSITEIT IN BEDRIJF

stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer

Charter Diversiteit

Ondertekenaars van het Charter Diversiteit laten zien dat zij zich serieus inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Wij bieden ondersteuning en toegang tot een relevant netwerk. Meer dan 10.000 Europese bedrijven hebben het Charter Diversiteit ondertekend.

Kennisplatform

Wij bundelen kennis uit de wetenschap en praktijk over het managen van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Daarbij richten we ons op meerdere dimensies van diversiteit, waaronder etnische, culturele & religieuze diversiteit, gender, LHBTI, leeftijd en arbeidsbeperking & chronische ziekte.

NIEUWS en evenementen

19 september: SG Lezing ‘De Mythe van het Wij-gevoel’

Samenleven is geen vanzelfsprekendheid. Hoe doen we dat met een toenemende diversiteit aan mensen en groepen? Studium generale organiseert een reeks lezingen in het thema ’17 miljoen mensen’. In deze serie wordt onderzocht hoe individu en collectief zich in de 21e...

Lees meer

Tien nieuwe charterondertekenaars!

Op donderdag 30 augustus zetten tien bedrijven en brancheorganisaties uit de sectoren bouw, infra en techniek hun handtekening onder het Charter Diversiteit: Arcadis, Bouwend Nederland, Camfil, CCS Cleaning, Dura Vermeer, Guts Installatietechniek, Heembouw, IKEA, Metechnica en OTIB.

Lees meer

de kracht van diversiteit

Onze visie

de businesscase

Een divers personeelsbestand kan bijdragen aan meer winst, productiviteit en een positief imago. Het biedt toegang tot (top)talenten, klantgroepen en nieuwe markten. Voorwaarde om deze kansen te benutten is een inclusieve bedrijfscultuur waarin iedere medewerker zich erkend voelt.

Een inclusieve arbeidsmarkt

Iedereen heeft recht op gelijke kansen en behandeling. Dit betekent de volwaardige arbeidsparticipatie van elke burger, ongeacht geslacht, afkomst, arbeidsvermogen, leeftijd of seksuele orientatie. Het streven naar inclusie is een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen.