DIVERSITEIT IN BEDRIJF

stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer

 

DIVERSITEIT IN BEDRIJF

stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer

Charter Diversiteit

Ondertekenaars van het Charter Diversiteit laten zien dat zij zich serieus inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Wij bieden ondersteuning en toegang tot een relevant netwerk. Meer dan 10.000 Europese bedrijven hebben het Charter Diversiteit ondertekend.

Kennisplatform

Wij bundelen kennis uit de wetenschap en praktijk over het managen van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Daarbij richten we ons op meerdere dimensies van diversiteit, waaronder etnische, culturele & religieuze diversiteit, gender, LHBTI, leeftijd en arbeidsbeperking & chronische ziekte.

‘Why community is key’

Op 13 november organiseerde de Universiteit Leiden – ondertekenaar van het Charter Diversiteit – het symposium ‘Why community is key’. Diverse sprekers, waaronder Barbara J. Love, Jan Terlouw en Domenica Ghidei, gaven hun antwoorden op de vraag wat de universiteit kan...

Lees meer

19 december: Charterbijeenkomst Tweede Kamer

In samenwerking met de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, organiseert Diversiteit in Bedrijf een bijeenkomst voor ondertekenaars van het Charter Diversiteit. Een nieuwe groep werkgevers ondertekent tijdens deze gelegenheid het Charter,...

Lees meer

Award Diversiteit in Bedrijf 2018

De Award Diversiteit in Bedrijf 2018 ging naar Asito in de categorie ‘grote bedrijven’ en Computer Futures in de categorie ‘mkb’. De prijs, een foto die de diversiteit in het bedrijf weerspiegelt, werd gemaakt door Sacha de Boer. Zie hieronder het prachtige resultaat:
de eerste foto voor Asito en de tweede foto voor Computer Futures.

Onze visie

de businesscase

Een divers personeelsbestand kan bijdragen aan meer winst, productiviteit en een positief imago. Het biedt toegang tot (top)talenten, klantgroepen en nieuwe markten. Voorwaarde om deze kansen te benutten is een inclusieve bedrijfscultuur waarin iedere medewerker zich erkend voelt.

Een inclusieve arbeidsmarkt

Iedereen heeft recht op gelijke kansen en behandeling. Dit betekent de volwaardige arbeidsparticipatie van elke burger, ongeacht geslacht, afkomst, arbeidsvermogen, leeftijd of seksuele orientatie. Het streven naar inclusie is een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen.