DIVERSITEIT IN BEDRIJF

stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer

 

DIVERSITEIT IN BEDRIJF

stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer

Charter Diversiteit

Ondertekenaars van het Charter Diversiteit laten zien dat zij zich serieus inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Wij bieden ondersteuning en toegang tot een relevant netwerk. Meer dan 10.000 Europese bedrijven hebben het Charter Diversiteit ondertekend.

Kennisplatform

Wij bundelen kennis uit de wetenschap en praktijk over het managen van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Daarbij richten we ons op meerdere dimensies van diversiteit, waaronder etnische, culturele & religieuze diversiteit, gender, LHBTI, leeftijd en arbeidsbeperking & chronische ziekte.

Workshop ‘Ongeschreven regels’

Ongeschreven regels zijn vaak voor nieuwe medewerkers niet helder en moeilijk te benoemen. Het (niet) kennen van deze regels kan grote invloed hebben op de mate waarin een medewerker in of buiten de groep valt. Dit geldt des te meer voor medewerkers met een ander dan het dominante aanwezige profiel.

Lees meer

31 januari: Limburgse werkgevers tekenen Charter Diversiteit

Op donderdag 31 januari zal een groep Limburgse werkgevers en werkgeversorganisaties het Charter Diversiteit ondertekenen: de Provincie Limburg, de Universiteit Maastricht, MKB-Limburg, het Citaverde College, de Politie Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond...

Lees meer

Vacature: communicatiestagiair(e) Diversiteit in Bedrijf

Diversiteit in Bedrijf is op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze communicatiestagiair(e) met ingang van 1 februari 2019. Je zal o.a. meehelpen bij de organisatie van het Nationaal Event Diversiteit, een videocampagne opzetten en creatieve content creëren voor de...

Lees meer

Award Diversiteit in Bedrijf 2018

De Award Diversiteit in Bedrijf 2018 ging naar Asito in de categorie ‘grote bedrijven’ en Computer Futures in de categorie ‘mkb’. De prijs, een foto die de diversiteit in het bedrijf weerspiegelt, werd gemaakt door Sacha de Boer. Zie hieronder het prachtige resultaat:
de eerste foto voor Asito en de tweede foto voor Computer Futures.

Onze visie

de businesscase

Een divers personeelsbestand kan bijdragen aan meer winst, productiviteit en een positief imago. Het biedt toegang tot (top)talenten, klantgroepen en nieuwe markten. Voorwaarde om deze kansen te benutten is een inclusieve bedrijfscultuur waarin iedere medewerker zich erkend voelt.

Een inclusieve arbeidsmarkt

Iedereen heeft recht op gelijke kansen en behandeling. Dit betekent de volwaardige arbeidsparticipatie van elke burger, ongeacht geslacht, afkomst, arbeidsvermogen, leeftijd of seksuele orientatie. Het streven naar inclusie is een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen.