DIVERSITEIT IN BEDRIJF

stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer

 

DIVERSITEIT IN BEDRIJF

stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer

Charter Diversiteit

Ondertekenaars van het Charter Diversiteit laten zien dat zij zich serieus inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Wij bieden ondersteuning en toegang tot een relevant netwerk. Meer dan 10.000 Europese bedrijven hebben het Charter Diversiteit ondertekend.

Kennisplatform

Wij bundelen kennis uit de wetenschap en praktijk over het managen van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Daarbij richten we ons op meerdere dimensies van diversiteit, waaronder etnische, culturele & religieuze diversiteit, gender, LHBTI, leeftijd en arbeidsbeperking & chronische ziekte.

Twee nieuwe Zeeuwse Charterondertekenaars

Tijdens de bijeenkomst ‘Hoe divers zijn wij’ op 15 november tekenden twee Zeeuwse bedrijven het Charter Diversiteit, namelijk Zeelandia en University College Roosevelt (UCR). Met deze twee bedrijven telt het Charter Diversiteit nu 139 ondertekenaars. Tevens gaf dr....

Lees meer

Oproep voor meer diversiteit in pensioenfondsbesturen

In een gezamenlijke brief roepen de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid de pensioenfondsen en de voordragende werkgevers- en werknemersorganisaties op om de diversiteit in onder meer de pensioenfondsbesturen te vergroten. Bij de brief is een plan van...

Lees meer

30 november: Charterbijeenkomst Diversiteit Brengt je Verder

In samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen organiseert Diversiteit in Bedrijf een charterbijeenkomst voor de sectoren transport, logistiek en vervoer. Een nieuwe groep werkgevers uit deze sectoren, waaronder Arriva, GVB, ProRail, het Sectorinstituut Transport en...

Lees meer

Prijs Award Diversiteit in Bedrijf 2018

Asito won de Award Diversiteit in Bedrijf 2018 in de categorie ‘grote bedrijven’. De prijs, een foto die de diversiteit in het bedrijf weerspiegelt, werd gemaakt door Sacha de Boer. Ze overhandigde de foto op 11 oktober tijdens het Nationaal Integratiediner aan Hans van Leeuwen, HR-directeur, Asito. Zie hieronder het prachtige resultaat!

Onze visie

de businesscase

Een divers personeelsbestand kan bijdragen aan meer winst, productiviteit en een positief imago. Het biedt toegang tot (top)talenten, klantgroepen en nieuwe markten. Voorwaarde om deze kansen te benutten is een inclusieve bedrijfscultuur waarin iedere medewerker zich erkend voelt.

Een inclusieve arbeidsmarkt

Iedereen heeft recht op gelijke kansen en behandeling. Dit betekent de volwaardige arbeidsparticipatie van elke burger, ongeacht geslacht, afkomst, arbeidsvermogen, leeftijd of seksuele orientatie. Het streven naar inclusie is een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen.