Op een van onze ondertekenbijeenkomsten kunt u het Charter Diversiteit tekenen. Hierin omschrijft u een concrete uitdaging op het gebied van diversiteit en inclusie. Vervolgens ontvangt u van ons een meerkeuzelijst over het diversiteitsbeleid. Zo kunt u aanvinken op welke gebieden uw bedrijf zich wil focussen en welke strategische middelen u daarvoor gaat inzetten. We evalueren het beleid jaarlijks aan de hand van rapportages, waarin succesvolle en minder succesvolle praktijkvoorbeelden zijn opgenomen. Daar trekken we lessen uit die we met andere ondertekenaars delen. Zo zetten we samen stappen vooruit.