Wat is het gevolg van de coronacrisis op de aandacht voor culturele diversiteit en inclusie binnen organisaties? Hoe kunnen werkgevers, juist in deze tijd, de stap van diversiteit naar inclusie maken en de krachten bundelen om samen stappen te zetten? Deze vragen kwamen aan bod tijdens het online seminar “Culturele diversiteit en inclusie tijdens de coronacrisis” op dinsdag 30 juni. Het seminar is onderdeel van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en werd georganiseerd in samenwerking met TNO en Diversiteit in Bedrijf. 100 mensen keken live mee, en nu is het ook mogelijk om de uitzending terug te kijken.

Het plenaire programma bestaat na een kort openingsgesprek (vanaf 2.53) tussen gespreksleider Jorn Matena en Mark Roscam Abbing (directeur Samenleving en Integratie, SZW), uit een inspirerende keynote lezing van Halleh Ghorashi (vanaf 10.42). Ghorashi is hoogleraar diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit en kroonlid bij de SER en spreekt over het belang van investeren in cultureel divers talent. Vervolgens gaat zij hierover in gesprek met een panel (vanaf 29:25) dat bestaat uit Roy Budjhawan (bestuursvoorzitter Nederlandse Inclusiviteitsmonitor), Yelly Weidenaar (directeur stichting Talent naar de Top) en Selda Akbal (bestuurslid Agora Network).

Hierna gaat de groep uiteen in deelsessies (vanaf 54.00) die worden ingeleid door Alice Odé (projectleider bij Diversiteit in Bedrijf) en Wendela Hooftman (programmaleider Kennisprogramma Werkgeversinterventies Arbeidsmarktintegratie van TNO). De hoofdvraag die in de deelsessies wordt beantwoord is wat de mogelijke impact van de coronacrisis is op baanbehoud, doorstroom en inclusie van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond binnen organisaties en op de arbeidsmarkt. Uit diverse onderzoeken blijkt namelijk dat zij nog altijd een kwetsbare positie hebben op de arbeidsmarkt. Ook is de rol en het handelingsperspectief van werkgevers besproken.

Lees het verslag van de keynote lezing van Halleh Ghorashi hier.
Kijk hieronder het online seminar terug.