Op dinsdag 18 september organiseerde Diversiteit in Bedrijf samen met de Schiphol Group de Charterbijeenkomst ‘Selecteren zonder beperking’. Centraal stond de vraag hoe de kansen op werk en werkbehoud voor mensen met een arbeidsbeperking kunnen worden vergroot. Deelnemers kregen onder andere inkijk in de praktijk van de Luchtvaart Community Schiphol, een pitch over hogeropgeleide jongeren met een beperking en een training van Ieder(in) en het College Rechten van de Mens.

Alice Odé, projectleider Diversiteit in Bedrijf en dagvoorzitter, opende de bijeenkomst. Ze benadrukte het belang van kennisdeling: ”Ruim een derde van de ondertekenaars van het Charter Diversiteit heeft een specifieke focus op arbeidsbeperking/chronische ziekte. Het is belangrijk om hun praktische kennis en ervaringen op te halen zodat andere Charterondertekenaars daarmee hun voordeel kunnen doen.”

Alice Odé, projectleider Diversiteit in Bedrijf opent de bijeenkomst.

De praktijk van Luchtvaart Inclusief

Heleen Kuijten, Directeur Human Resources, heette de deelnemers namens de Schiphol Group van harte welkom. “Wij zijn blij deze bijeenkomst te kunnen hosten. Op Schiphol is iedereen welkom. We willen gebruikmaken van alle talenten, met en zonder beperking. Daarom werken we binnen de Luchtvaart Communicty Schiphol (LCS) samen met alle bedrijven op Schiphol en in de regio.”

Luchtvaart Inclusief, is een van de programma’s van de bedrijven die deel uit maken van de Luchtvaart Community. Francien David – directeur LCS – gaf een kijkje in de keuken van Luchtvaart inclusief met als doel het creëren van duurzame arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking. David: “Luchtvaart Inclusief moet ertoe leiden dat er per jaar 100 mensen met een arbeidsbeperking een kans krijgen op Schiphol. Daarnaast hebben wij de ambitie dat minimaal 100 bedrijven zich aansluiten. We liggen goed op koers. Inmiddels werken 33 bedrijven samen voor dit initiatief. In de periode 2017/2018 hebben we 70 mensen met een arbeidsbeperkiing kunnen plaatsen. Sinds 2013 zijn dat er inmiddels 329.”

Op basis van sterke samenwerking en het delen van ervaringen en kennis zetten deze bedrijven zich in voor Luchtvaart Inclusief. Met als belangrijkste drijfveer dat iedereen met een passie voor Schiphol een kans verdient binnen deze dynamische arbeidsmarkt. Kijk hier voor haar presentatie. Zie ook: http://luchtvaartinclusief.nl/

Young professionals met een beperking

Bart de Bart, oprichter en voorzitter Stichting Studeren & Werken Op Maat (SWOM) gaf een inspirerende pitch over werkwijze en resultaten van zijn organisatie. SWOM begeleidt hoogopgeleide jongeren (hbo/wo) met arbeidsbeperking naar een baan op hun niveau en werkt daarvoor samen met inmiddels 55 grote werkgevers. Alles is maatwerk. En het werkt: sinds de start in 2014 zijn rond de 400 van deze Young Professionals aan het werk gekomen. In 2017 zijn 163 Young Professionals geplaatst. Slechts in één geval is geen duurzaam vervolg op de plaatsing gerealiseerd.

De Bart: “Belangrijk voor succes is het ‘demedicaliseren’ van een groep jonge mensen met talent. En zij moeten de eigen regie terugkrijgen over hun leven. Het gaat om het gevoel dat je ergens onderdeel van bent en dat dit gebaseerd is op competenties en niet op ‘wat je allemaal hebt’.“

Ook richting werkgever is er maatwerk. De Bart: “Uitgangspunt is dat onze werkwijze aansluit op het reguliere selectieproces van de werkgever. Alles moet complementair zijn.”

SWOM biedt niet alleen loopbaanbegeleiding en persoonlijke coaching van de Young Professional, maar ook begeleiding van zowel direct leidinggevende als directe collega’s.

Training door Ieder(in) en het College Rechten van de Mens

Werkgevers en HR-professionals die aan de slag willen met mensen met een arbeidsbeperking lopen in de praktijk vaak tegen allerlei belemmeringen aan. Om bedrijven te ondersteunen bij het wegnemen daarvan ontwikkelden Ieder(in) en het College Rechten van de Mens de training ‘Selecteren zonder beperking’. Tijdens deze training onderzoeken de deelnemers hun eigen onbewuste denkbeelden over mensen met een beperking en komen praktische mogelijkheden aan bod om de werving en selectie inclusiever te maken. Deelnemers aan de Charterbijeekomst gingen als voorproef actief aan de slag met opgaven en oefeningen. Daarmee kregen zij een beeld van de meerwaarde van deze training voor hun eigen organisatie. Kijk hier voor meer informatie over deze training.

           

Kennisdocument

Ter afsluiting van de bijeenkomst presenteerde dagvoorzitter Alice Odé het kennisdocument ‘Werken naar vermogen’ dat Diversiteit in Bedrijf voor deze Charterbijeenkomst samenstelde. Daarin wordt aandacht besteed aan de businesscase van diversiteit in arbeidsvermogen, knelpunten en oplossingen bij het creëren en behouden van werk voor mensen met een arbeidsbeperking en de rol van ondernemingsraden en medewerkersnetwerken. Bovendien zijn in dit document een aantal ‘best practices’ opgenomen die andere bedrijven kunnen aanzetten tot actie. De bijlagen bieden informatie over de arbeidsmarktpositie van arbeidsbeperkten en chronisch zieken, de banenafspraak en de Participatiewet, relevante organisaties en netwerken en het juridisch kader van discriminatie op grond van handicap of ziekte.