Op donderdag 9 maart vond de Charterbijeenkomst ‘Inclusief leiderschap’ plaats in de Rechtbank Amsterdam. Deelnemers gingen tijdens de tafelsessie met elkaar in gesprek over het thema. Waar zouden zij mee moeten stoppen, beginnen of doorgaan op het gebied van inclusief leiderschap?

Een inclusieve leider is iemand die een veilig werkklimaat creëert voor het team. Daarbij zijn samenwerking en harmonie belangrijke waarden. Inclusieve leiders zijn goede luisteraars en hebben oog voor ieders unieke talenten. Ze laten hun waardering blijken en zijn goed in het vinden van compromissen.

Resultaten: stop, start, doorgaan

Opvallend was dat veel deelnemers onderwerpen aankaarten met betrekking tot werving en selectie. Hieruit kunnen we opmaken dat veel aanwezige bedrijven nog in de fase zitten van het aantrekken van diversiteit. Graag delen wij de resultaten ter inspiratie. Waar gaat u mee stoppen, beginnen of door om een meer inclusieve leider te worden?