2017 was voor Diversiteit in Bedrijf een vruchtbaar jaar. Het aantal ondertekenaars van het Charter Diversiteit groeide naar ruim 100. We kijken met veel plezier terug op de reeks goedbezochte Charterbijeenkomsten. Hier willen we ook alle bedrijven en organisaties bedanken die hieraan een bijdrage hebben geleverd. Wij zullen ons in 2018 weer vol energie inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. We hopen daarbij op ieders inzet en inspiratie te mogen rekenen.

We wensen iedereen een voorspoedig en kleurrijk 2018!

Het team van Diversiteit in Bedrijf (v.l.n.r.): Ferhat Akyüz, Khazar Lotfi, Alice Odé, Margreet Macco, Naomi Kok-Luìs en Leo Euser.

Het team van Diversiteit in Bedrijf (v.l.n.r.):
Ferhat Akyüz, Khazar Lotfi, Alice Odé, Margreet Macco, Naomi Kok-Luìs en Leo Euser.