Masculiene taal versus feminiene taal: Hoe vacatureteksten bijdragen aan betere ‘man-vrouwverhouding’ op de werkvloer.

Een onderzoek van Charterondertekenaar Sia Partners toont een mannelijke bias in vacatureteksten aan. In 67% van de onderzochte sectoren wordt meer masculien taalgebruik dan feminien taalgebruik gebruikt in vacatureteksten. De industriële sector scoort het hoogst op een masculien taalgebruik. De hotelsector scoort het hoogst op een feminien taalgebruik. In alleen de reissector is het taalgebruik gebalanceerd, met een kleine afwijking richting masculien taalgebruik.

“Het lijkt wellicht apart om in deze tijd van crisis aandacht te besteden aan vacatureteksten. Laten we echter niet vergeten dat een deel van de organisaties nu juist merken dat ze te weinig kwalitatief goed personeel hebben. En voor andere sectoren speelt misschien nog wel nadrukkelijker dat ze op zoek zijn naar meer diversiteit in hun personeelsbestand om sterker uit de crisis te komen. Bedrijven lijken vacatureteksten te vergeten, wanneer zij sturen op diversiteit. Dat is opvallend, omdat juist daar de basis ligt voor een meer divers team. Alhoewel we ons in dit onderzoek richten op één aspect van diversiteit, hopen we zo bedrijven ervan bewust te maken dat ze kritischer naar het taalgebruik in hun vacatureteksten kijken. Hiermee trekken ze een diverse groep sollicitanten aan wat leidt tot meer diversiteit op de werkvloer,aldus Paul Geerts, Associate Partner Sia Partners.

Verschil tussen masculien en feminien taalgebruik:
Uit sociaal onderzoek* blijkt dat feminien taalgebruik bijdraagt aan een evenwicht in genderdiversiteit op de werkvloer. Bij vacatureteksten met feminien of genderneutraal taalgebruik reageren zowel mannen als vrouwen, wat bijdraagt aan gendergelijkheid in organisaties. Bij masculien taalgebruik reageren voornamelijk mannelijke sollicitanten en vrouwen een stuk minder.

Subtiele veranderingen in de vacatureteksten kunnen al leiden tot een significant effect op het aantal sollicitanten en op het aantrekken van het gewenste talent,” aldus Jorn Fokkens, Senior Manager.

Onderzoek in het kort:
Sia Partners Nederland voerde onder coördinatie van Paul Geerts een onderzoek uit naar het gebruik van gender-georiënteerde woorden in vacatureteksten**. Het Data Science team creëerde een applicatie die 2800 vacatureteksten van 145 bedrijven in 18 sectoren beoordeelde aan de hand van 150 gender gecodeerde woorden. Download hier de factsheet met de resultaten. Kijk hier voor meer informatie.

SIA Partners is een internationaal management consultancybureau. Het bedrijf tekende recentelijk het Charter Diversiteit op afstand. Lees in dit artikel over hun ambitie op het gebied van diversiteit en inclusie.