Op donderdag 4 februari 2016 vond bij het ministerie van OCW in Den Haag de derde ondertekenovereenkomst plaats van het Charter Diversiteit. Voorlopers uit de sectoren onderwijs en cultuur ondertekenden het Charter. Daarmee komt het totaal aantal bedrijven en organisaties dat het Charter heeft ondertekend op 52.

Het persbericht over de bijeenkomst vindt u hier.