Alice Odé, projectleider Diversiteit in Bedrijf werd geïnterviewd voor het Bank Wereld Magazine van de Nederlandse Vereniging van Banken. In deze najaarseditie komen experts van binnen en buiten de financiële sector aan het woord over diversiteit en inclusie.

Hoe komt het dat er nog altijd zo’n charter nodig is? Er wordt al zolang gepraat over het belang van diversiteit op de werkvloer.
Alice Odé: “Dat klopt, maar de insteek is verschoven van de achtergestelde positie van bepaalde groepen naar de meerwaarde van andere groepen in je team of je bedrijf. We hebben het niet meer over slachtoffers, maar over rolmodellen en succesverhalen. Dan krijg je een ander maatschappelijk debat en komen er andere mensen bovendrijven. Er zijn steeds meer bedrijven die brede diversiteit op hun agenda zetten. Het begint vaak met gender, maar het charter zet in op meerdere dimensies.”

Lees hier het hele interview.