Jet de Ranitz, voorzitter College van Bestuur, zette op 1 oktober namens Hogeschool InHolland haar handtekening onder het Charter Diversiteit. Het was de feestelijke afsluiting van een seminar over kansen voor een inclusiever hoger onderwijs.

De kracht van diversiteit is het uitgangspunt voor InHolland, met als kernopdracht het bieden van goed inclusief onderwijs. Het wil studenten afleveren die als professional competent omgaan met een superdiverse samenleving en voor medewerkers en studenten een organisatie zijn waar zij zich thuisvoelen en hun talenten kunnen ontwikkelen. InHolland zet daarvoor onder andere in op meer docenten met een niet-westerse culturele achtergrond voor de klas, op het ondersteunen van rolmodellen en experts op het thema Diversiteit en op het aanreiken van handvatten voor docenten om goed te kunnen omgaan met een divers samengestelde klas.

Lees ook: ‘Bij Inholland leer je met diversiteit omgaan’

Foto: Jet de Ranitz, voorzitter College van Bestuur van InHolland (l), overhandigt het Charter Diversiteit aan Alice Odé, projecteider Diversiteit in Bedrijf (r).