In het nieuwste SERmagazine geven Liesbeth van de Garde (UWV), Yvonne Hermkens (OTIB) en Caroline Varvil-Schaap (HPE Benelux) hun visie op het vraagstuk: ‘Hoe krijg je meer diversiteit in gender op de werkvloer?’

Deze drie inspirerende vrouwen zijn allen ondertekenaars van het Charter Diversiteit.

Een juiste balans is vaak nog ver te zoeken

Een juiste balans tussen het aantal mannen en vrouwen op de werkvloer maakt bedrijven effectiever en winstgevender. Helaas is deze juiste balans in de praktijk vaak nog ver te zoeken. Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid blijft het aantal vrouwen in topfuncties achter en in de subtop is dat niet anders.

Daarnaast zijn vrouwen traditioneel oververtegenwoordigd in zorg, welzijn en onderwijs, waar het werk in deeltijd kan worden gedaan en gemakkelijk te combineren valt met huishouden en (mantel)zorgtaken. In de financiële sector, technische beroepen en de ICT blijft het aandeel vrouwen klein. ‘Hierdoor gaat veel potentieel verloren en wordt talent onvoldoende benut’, schreef de SER in september 2019 in zijn advies ‘Diversiteit in de top’.

Lees het volledige artikel hier.