Op de foto: Serge Kornuyt, directeur, Het Beginstation. 

C. Kornuyt BV is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in het aanbrengen en bewerken van bedrijfs- en industrievloeren. C. Kornuyt wint de wint de Award Diversiteit in Bedrijf 2019 in de categorie ‘mkb’ voor het initiatief ‘Het Beginstation’. Dit innovatiecentrum, dat inmiddels verzelfstandigd is, brengt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt samen om ideeën en producten te ontwikkelen die de circulaire economie een boost geven. Werkzoekenden kunnen hierdoor ervaring opdoen en makkelijker doorstromen naar betaald werk.

Serge Kornuyt, directeur, houdt zich al langere tijd bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij heeft zich verdiept in de circulaire economie: “Het viel me op dat de focus vaak ligt op de verspilling van grondstoffen en energie, maar dat er onvoldoende aandacht is voor de verspilling van talent.” Zo kwam hij op het idee voor Het Beginstation. “Alle diversiteitsdimensies zijn in dit initiatief vertegenwoordigd. We kijken niet naar wat iemand niet kan, maar denken juist in mogelijkheden,” aldus Kornuyt. Het Beginstation biedt jaarlijks plek aan ongeveer vijftig medewerkers. Sinds de oprichting stroomden negentien van hen door naar betaald werk.

Bekijk deze video om een goed beeld te krijgen van Het Beginstation.

Zie hier welke andere bedrijven zijn genomineerd voor de Award Diversiteit in Bedrijf 2019.