Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt hoe de overheid als werkgever omging met homoseksualiteit in de periode 1945-1971. Wezen gemeenten en ministeries kandidaten af vanwege homoseksualiteit? Of werden er mensen ontslagen om die reden?

Het onderzoek dient uit te wijzen of er sprake is geweest van discriminatie op brede schaal bij gemeenten, ministeries en arbeidsbureaus op grond van seksuele voorkeur.

Voor de uitvoering van het onderzoek is het van belang dat de onderzoekers met zoveel mogelijk betrokkenen (m/v) in contact komen. Het instituut zoekt dan ook (oud)-ambtenaren die hun ervaringen vertrouwelijk willen delen.

In deze oproep leest u meer over het onderzoek en aanmelding.