Op zoek naar vernieuwende aanpakken om de beste kandidaat aan te nemen en te behouden, ongeacht culturele achtergrond? Meld je dan aan voor één of meerdere pilots over kansengelijkheid op de arbeidsmarkt van het ministerie van Sociale Zaken en onderzoeksinstituut TNO. Zij zoeken zoeken pilotpartners (bedrijven) die in 2020 en 2021 hiervan deel willen worden. De pilots meten in de praktijk de impact van beleid dat is gericht op het vergroten van culturele diversiteit van je organisatie.

Het is een mooie kans om evidence based te werken en/of gepland of bestaand diversiteitsbeleid te concretiseren. En bovendien: om bij te dragen aan meer inzicht in de oplossing voor een maatschappelijk probleem. Nederlanders met een migratieachtergrond (d.w.z. met één of twee ouders geboren in het buitenland, of zelf geboren in het buitenland) zijn namelijk vaker werkloos of werken onder hun niveau, ook bij gelijke opleidingsachtergrond. En dat terwijl werkgevers worstelen om bij krapte goed personeel te vinden.

Betrokken en ondernemende HR professionals en recruiters zijn van harte welkom om contact op te nemen om samen te kijken welke van de onderstaande pilots goed kunnen aansluiten.

1. Wat zijn effectieve HR-maatregelen voor behoud en doorstroom van Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond?
Het ministerie en TNO zoeken werkgevers die al beleid hebben dat gericht is op het behouden van talent. In de periode tot en met januari 2021 wordt op wetenschappelijke wijze het effect daarvan onderzocht. Op basis daarvan komt een advies over wat werkt in de praktijk.
Meer informatie bij Laudry van der Meer (projectleider): laudry.vandermeer@tno.nl

2. Hoe zorg je dat je de beste persoon aanneemt (en niet degene die het meest op jou lijkt)?
Voor het eerstvolgende startmoment in Q1 2020 zoeken het ministerie en TNO werkgevers die hun wervings- en selectieproces zouden willen aanpassen aan de hand van kleine ‘nudges’. Te denken valt aan het herschrijven van vacatureteksten, aanpassen van briefselectie en gestructureerd interviewen. De pilot meet de impact daarvan op gelijke kansen.
Meer informatie bij Peter Franx en Marina Lacroix (projectcoördinatoren): pilotnudging@minszw.nl

3. Draagt anoniem solliciteren bij aan grotere kansengelijkheid?
TNO zoekt uitzendorganisaties en andere bedrijven die willen meewerken aan praktijkonderzoek en daarvoor gedurende een half jaar (Q1 & Q2 van 2020) het sollicitatieproces anoniem willen laten verlopen.
Meer informatie bij Wendela Hooftman (projectleider): wendela.hooftman@tno.nl