DIVERSITEIT BIJ GEMEENTEN 

Een divers en inclusief personeelsbestand bij gemeenten is van groot belang. Bertien Houwing, wethouder van de gemeente Amersfoort beargumenteert dit als volgt: “Een organisatie, zoals die van de gemeente Amersfoort, moet een afspiegeling van de stad zijn om goed in contact te blijven met inwoners, om slagvaardig resultaten te boeken en voor de binding van inwoners met onze lokale democratie. Inwoners moeten zich herkennen in de gemeentelijke organisatie. En ook dat gaat niet vanzelf. Die opdracht moeten wij onszelf doorlopend opleggen.” Welke stappen kunnen gemeenten nemen richting meer diversiteit en inclusie? 

Kennisdocument

In het Kennisdocument ‘Diversiteit onder Gemeentepersoneel’ stellen we de businesscase voor de publieke sector vast. Vervolgens gaan we in op stand van zaken, de knelpunten en oplossingen op het gebied van diversiteit en inclusie bij gemeenten.

CHARTERBIJEENKOMST

Op donderdag 11 januari zetten wethouders van negen gemeenten hun handtekening onder het Charter Diversiteit. Daarmee verbinden zij zich aan het werken aan meer diversiteit en inclusie in hun eigen organisaties. Dit feestelijk moment was onderdeel van een Charterbijeenkomst die Diversiteit in Bedrijf samen met de gemeente Amersfoort organiseerde over diversiteit in het gemeentelijk apparaat. Tijdens de bijeenkomst tekenden de volgende negen gemeenten het Charter: Alkmaar, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Culemborg, Leiden, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad. Lees hier het verslag.

deze gemeenten tekenden het Charter diversiteit

programma voor statushouders

Een aantal gemeenten hebben de motivatie om statushouders een werkplek of leertraject aan te bieden. Het Young Professionals Programma van de Gemeente Amsterdam is daar een goed voorbeeld van. In deze video vertelt Sara Sheikhi, projectleider van het programma, hoe dit traject is vormgegeven. Welke elementen zijn van belang? En hoe ziet zo’n leertraject eruit? 

Share This