over ons

Diversiteit in bedrijf is een project gericht op het bevorderen van diversiteit en inclusie op de werkvloer en ondersteunt bedrijven bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van hun diversiteitsplannen. Diversiteit in Bedrijf maakt deel uit van de Sociaal-Economische Raad (SER). 

de businesscase

Een divers personeelsbestand kan bijdragen aan meer winst, productiviteit en een positief imago. Het biedt toegang tot (top)talenten, klantgroepen en nieuwe markten. Voorwaarde om deze kansen te benutten is een inclusieve bedrijfscultuur waarin iedere medewerker zich erkend en thuis voelt.

Een inclusieve arbeidsmarkt

Iedereen heeft recht op gelijke kansen en behandeling. Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt is een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met het Charter Diversiteit geeft uw bedrijf daar concreet invulling aan.

 ons team

ALICE ODÉ
Projectleider

g.a.ode@ser.nl

 

Hussein adam dia
Beleidsmedewerker

h.dia@ser.nl 

Naomi kok luís
communicatie
adviseur

n.kokluis@ser.nl

Kimberley Akinbile-Jöner
Projectondersteuner

k.joner@ser.nl 

Margreet macco
bureaucoördinator

m.macco@ser.nl

Shivan Shazad
Beleidsmedewerker

s.shazad@ser.nl 

Valentina Djoemai
Beleidsmedewerker

v.djoemai@ser.nl

Leo euser
Beleidsmedewerker

l.euser@ser.nl

Jill promes
communicatie-medewerker

j.promes@ser.nl

Diego Gonzalez Clark
communicatie-medewerker

d.clark@ser.nl

Michelle van Zanten
Kwartiermaker
010 Inclusief

m.van.zanten@ser.nl 

Robert van der Meer
kwartiermaker
010 Inclusief

r.vander.meer@ser.nl

Sarah Elbadr-Boers
kwartiermaker adi

s.elbadr@ser.nl

 ons team

ALICE ODÉ
Projectleider

g.a.ode@ser.nl

Leo euser
Beleidsmedewerker

l.euser@ser.nl

Valentina Djoemai
Beleidsmedewerker

v.djoemai@ser.nl

Hussein adam dia
Beleidsmedewerker

h.dia@ser.nl 

Shivan Shazad
Beleidsmedewerker

s.shazad@ser.nl 

Margreet macco
bureaucoördinator

m.macco@ser.nl

Kimberley Akinbile-Jöner
Projectondersteuner

k.joner@ser.nl

Naomi kok luís
communicatieadviseur

n.kokluis@ser.nl

Jill promes
 communicatiemedewerker

j.promes@stvda.nl

 

Diego Gonzalez Clark
communicatiemedewerker

d.clark@ser.nl

 

Michelle van Zanten
kwartiermaker 010inclusief

m.van.zanten@ser.nl

Robert van der Meer
kwartiermaker 010inclusief

r.vander.meer@ser.nl

Sarah Elbadr-Boers
kwartiermaker adi

s.elbadr@ser.nl

 raad van advies

harry van de kraats
voorzitter rva
partner bij executive search bureau maes en lunau

 

Mariëtte Hamer 
 voorzitter Sociaal-economische Raad (ser)

 

jaco dagevos
senior wetenschappelijk medewerker sCP

 

 

Remco boxelaar
oprichter corporate queer

 

rabin baldewsingh
oud-wethouder Den Haag

anne-marie snels
Voorzitter militaire
vakbond AFMP FNV

 

mardjan seighali 
directeur-bestuurder
bij stichting voor 
vluchtelingen-studenten UAf

 

otwin van dijk burgemeester oude ijsselstreek

 

Karin Blankenstein
Voorzitter John Blankenstein Foundation

 

 raad van toezicht

harry van de kraats
 voorzitter rvt
directeur AWVN

Mariëtte Hamer 
 voorzitter Sociaal-economische Raad (ser)

jacco dagevos
senior wetenschappelijk
medewerker sCP

rabin baldewsingh
oud-wethouder Den Haag

anne-marie snels
Voorzitter militaire
vakbond AFMP FNV

 

mardjan seighali 
directeur-bestuurder
bij stichting voor 
vluchtelingen-studenten UAf

 

otwin van dijk
burgemeester oude ijsselstreek

 

KARIN BLANKENSTEIN
VOORZITTER JOHN BLANKENSTEIN FOUNDATION

Remco boxelaar
oprichter corporate queer

 

 Neem contact met ons op!

Share This