over ons

Diversiteit in bedrijf is een initiatief van de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers- en werknemersorganisaties: Vereniging VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV en VCP. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt door subsidiering de uitvoering mogelijk.

 

de businesscase

Een divers personeelsbestand kan bijdragen aan meer winst, productiviteit en een positief imago. Het biedt toegang tot (top)talenten, klantgroepen en nieuwe markten. Voorwaarde om deze kansen te benutten is een inclusieve bedrijfscultuur waarin iedere medewerker zich erkend en thuis voelt.

Een inclusieve arbeidsmarkt

Iedereen heeft recht op gelijke kansen en behandeling. Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt is een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met het Charter Diversiteit geeft uw bedrijf daar concreet invulling aan.

 ons team

ALICE ODÉ
Projectleider

a.ode@stvda.nl

 

Leo euser
Beleidsmedewerker

l.euser@stvda.nl

Hussein adam dia
Beleidsmedewerker

h.dia@stvda.nl 

Shivan Shazad
Beleidsmedewerker

s.shazad@stvda.nl 

Margreet macco
 bureaucoördinator

m.macco@stvda.nl

Naomi kok luís
communicatie-
medewerker

n.kokluis@stvda.nl

Jill promes
 communicatie-
medewerker

j.promes@stvda.nl

 ons team

ALICE ODÉ
Projectleider

a.ode@stvda.nl

Leo euser
Beleidsmedewerker

l.euser@stvda.nl

Hussein adam dia
Beleidsmedewerker

h.dia@stvda.nl 

Shivan Shazad
Beleidsmedewerker

s.shazad@stvda.nl 

Margreet macco
 bureaucoördinator

m.macco@stvda.nl

Naomi kok luís
communicatie coördinator

n.kokluis@stvda.nl

Jill promes
 communicatiemedewerker

j.promes@stvda.nl

 

 raad van toezicht

harry van de kraats
 voorzitter rvt
directeur AWVN

 

Mariëtte Hamer 
 ser-voorzitter

 

jacco dagevos
 senior wetenschappelijk medewerker sCP

 

 

achou zhang
directeur court garden
hotel
en hotel sebel

rabin baldewsingh
oud-wethouder Den Haag

anne-marie snels
Voorzitter militaire
vakbond AFMP FNV

 

 raad van toezicht

harry van de kraats
 voorzitter rvt
directeur AWVN

Mariëtte Hamer 
 ser-voorzitter

jacco dagevos
senior wetenschappelijk
medewerker sCP

achou zhang
directeur court garden
hotel
en hotel sebel

rabin baldewsingh
oud-wethouder Den Haag

anne-marie snels
Voorzitter militaire
vakbond AFMP FNV

 

 Neem contact met ons op!

Share This