over ons

Diversiteit in Bedrijf is een initiatief van de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt door subsidiëring de uitvoering mogelijk.

Onze visie

de businesscase

Een divers personeelsbestand kan bijdragen aan meer winst, productiviteit en een positief imago. Het biedt toegang tot (top)talenten, klantgroepen en nieuwe markten. Voorwaarde om die kansen te benutten is een inclusieve bedrijfscultuur waarin iedere medewerker zich erkend voelt.

Een inclusieve arbeidsmarkt

Iedereen heeft recht op gelijke kansen en behandeling. Dit betekent de volwaardige arbeidsparticipatie van elke burger, ongeacht geslacht, afkomst, arbeidsvermogen, leeftijd of seksuele orientatie. Het streven naar inclusie is een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

ons team

Alice Odé

Projectleider

T:  070 – 3 499 576
E: a.ode@stvda.nl

Leo Euser

Beleidsmedewerker

T: 070 – 3 499 583
E: l.euser@stvda.nl

Ferhat Akyüz

Beleidsmedewerker

T: 070 – 3 499 684
E: f.akyuz@stvda.nl

Margreet Macco

Bureaucoördinator

T: 070 – 3 499 576
E: m.macco@stvda.nl

Naomi Kok Luís

Communicatieadviseur

T: 070 – 3 499 635
E: n.kokluis@stvda.nl

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van het project is verantwoordelijk voor de activiteiten van het secretariaat. De voorzitter, Harry van de Kraats, rapporteert aan het bestuur van de Stichting van de Arbeid. De leden hebben kennis van en ervaring met diversiteitsbeleid in bedrijven en organisaties. Zij beschikken veelal over een netwerk onder werkgevers en vakbonden en/of zijn deskundig op het gebied van diversiteit en inclusie op de werkvloer. De Raad van Toezicht bestaat uit:

Harry van de kraats

Voorzitter RvT, Algemeen directeur AWVN

Mariëtte Hamer

Voorzitter SER

Achou Zhang

Etnische zakenvrouw van het jaar 2014 en directeur van twee hotels in Den Haag

Jaco Dagevos

Senior onderzoeker SCP en bijzonder hoogleraar Integratie en migratie (Erasmus Universiteit)

Rabin Baldewsingh

Oud-wethouder Den Haag

Anne-Marie Snels

Voorzitter Algemene Federatie van Militair Personeel

 

 Neem contact met ons op!

Share This