Nieuwe kansen voor diversiteit in de zorg

Nieuwe kansen voor diversiteit in de zorg

“De top van de gezondheidszorg in ons land is nog heel erg wit. Er zijn tal van handboeken, toolkits en instructies, maar toch vallen we vaak terug in cultuurdominante patronen. Aandacht voor diversiteit moet een onmisbaar onderdeel worden van leiderschap en...
Actie voor meer diversiteit in de wetenschap

Actie voor meer diversiteit in de wetenschap

De wetenschap biedt vrouwen geen gelijke kansen. Zo blijkt uit VSNU-cijfers dat ruim twee derde van de mannelijke docenten en universitaire docenten in vaste dienst is, terwijl bij de vrouwelijke collega’s maar de helft een vaste aanstelling heeft. Uit de LNVH Monitor...
Aantal vrouwelijke bestuurders afgenomen

Aantal vrouwelijke bestuurders afgenomen

Ondanks alle maatregelen om het aandeel vrouwen in de top te laten stijgen is het percentage vrouwen in de raden van bestuur van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen dit jaar afgenomen in plaats van gestegen, van 7,8% naar 7,1%. In de raden van commissarissen...

Publicatie: Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk

Hoe helpen we jongeren met een arbeidsbeperking die van school komen aan een betaalde baan? De kennis en infrastructuur van SW-bedrijven kan hier een belangrijke rol bij spelen. Sommige SW-bedrijven zijn al actief betrokken bij de begeleiding van school naar werk,...
Diversiteit in Programmering en Publiek

Diversiteit in Programmering en Publiek

Tijdens het congres van de Vereniging van Poppodia en Festivals (VNPF) op 14 september 2016 staat de Code Culturele Diversiteit centraal tijdens de sessie: Diversiteit in Programmering en Publiek: (hoe) werkt dat?Poppodia en festivals richten zich op jongeren en zijn...
Meer werken, zorgen en leren: lukt dat?

Meer werken, zorgen en leren: lukt dat?

Werken, zorgen en leren op een flexibele arbeidsmarkt is het centrale thema in van het nieuwe SCP-rapport ‘Aanbod van Arbeid 2016’. Het beschrijft de belangrijkste trends op dit terrein vanuit het perspectief van werkenden en niet-werkenden. Aan bod komen onder...