Amsterdam – Divers & Inclusief is live!

Amsterdam – Divers & Inclusief is live!

Amsterdam – Divers & Inclusief is een nieuw stedelijk initiatief van Diversiteit in Bedrijf. In samenwerking met de gemeente Amsterdam werkt Amsterdam – Divers & Inclusief aan meer diversiteit op de werkvloer en een inclusieve...
Nieuw: Handboek medewerkersnetwerken

Nieuw: Handboek medewerkersnetwerken

Een medewerkersnetwerk is een goed instrument voor het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen op de werkvloer en draagt bij aan diversiteit en inclusie. Dit blijkt uit onderzoek van Samen Sterk zonder Stigma. De conclusies uit het onderzoek zijn verwerkt in...
Scan om genderstereotypering te identificeren

Scan om genderstereotypering te identificeren

Ondertekenaar van het Charter Diversiteit Atria heeft de scan Werk en de Toekomst ontwikkeld om genderstereotypering te identificeren in organisaties en in het onderwijs. Dat is belangrijk, want vooroordelen en stereotypen over maatschappelijke rollen werken door op...