Diversiteit in Bedrijf is onderdeel van de Alliantie Culturele Diversiteit in de Top. De alliantie zet zich in voor de doorstroom van divers talent en wordt gevormd door Agora Network, Diversiteit in Bedrijf, Etnische Zaken Vrouw Nederland, NL2025, de SER, Talent naar de Top en The Other Network.

Bijeenkomst ‘Culturele
diversiteit in de top’

Vandaag organiseert de Alliantie de bijeenkomst ‘Culturele diversiteit in de top’. Vooraanstaande leden van het bedrijfsleven, rolmodellen en experts gaan met elkaar in gesprek om meer talenten met een migrantenachtergrond in topposities te krijgen. Koningin Máxima, minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zijn aanwezig. De opbrengst uit de bijeenkomst wordt ook gebruikt voor de voorbereiding van het SER-advies ‘Diversiteit in de top van het bedrijfsleven’ dat naar verwachting in de zomermaanden zal worden afgerond.

Betere afspiegeling
arbeidsmarkt in topfuncties

Het aandeel hoog opgeleide kandidaten met een niet-westerse
of migrantenachtergrond neemt toe, maar de doorstroom naar de topfuncties
blijft achter. Beschikbare onderzoeken tonen zelden een hoger aandeel dan
gemiddeld twee procent leidinggevenden met een andere culturele achtergrond.
Dat is een gemiste kans, benadrukt de Alliantie Culturele Diversiteit in de
Top. Topfuncties moeten een betere afspiegeling van de arbeidsmarkt worden. Op
die manier wordt talent beter benut, vernieuwing en creativiteit gestimuleerd
en sociale cohesie vergroot.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “Meer diversiteit in de
top geeft vertrouwen dat ook nieuwe talenten hun weg naar de top kunnen vinden.
We streven naar een samenleving waar iedereen zich betrokken en gewaardeerd
voelt. Dankzij de toezegging van deze koploperbedrijven zetten we een flinke
stap vooruit.”

Kopgroep onderneemt
actie

De bedrijven in de kopgroep erkennen de meerwaarde van meer
culturele diversiteit en beseffen dat er doelgericht beleid nodig is om dit
bereiken. Ze werken als koploper mee door onder meer ambassadeurs in te zetten,
netwerkbijeenkomsten te organiseren en vacatures en kandidaten voor
leidinggevende posities aan te dragen. Een aantal bedrijven formuleert
doelstellingen over het aandeel topmanagers met een andere culturele
achtergrond. Ook zetten bedrijven talentontwikkelingsprogramma’s op om te
zorgen dat talent beter kan doorstromen.

Lees meer over de Alliantie en de koploperbedrijven op de website: www.culturelediversiteitindetop.nl

Kijk hier voor vacante positie bij de koploperbedrijven.

Zie ook:

Klik hier voor meer informatie over culturele diversiteit op de werkvloer.