Woensdagavond 26 juni organiseert De Groene Amsterdammer in samenwerking met Diversiteit in Bedrijf het De Groene Live-debat ‘Culturele identiteit op de werkvloer. Hoe verandert diversiteit het bedrijfsleven?

Het bedrijfsleven wordt steeds diverser. Hoogopgeleide Nederlanders met een migratieachtergrond, expats en nieuwkomers maken een groot deel van de moderne werkvloer uit. En ook de bedrijven zelf zien kansen: organisaties met personen in dienst met een verschillende culturele of etnische achtergrond presteren beter en zijn meer ingespeeld op een veranderende samenleving. Een mooi verhaal aan de buitenkant, maar wat gebeurt er in de praktijk op de werkvloer? Hoeveel ruimte is er voor andere gewoonten en normen? Kunnen Nederlanders met een migratieachtergrond wel voldoende ‘zichzelf’ zijn? Hoe kunnen bedrijven en collega’s samenwerken voor een meer inclusieve werkvloer?

Met in het programma onder anderen Froukje Santing en Floris Vermeulen, Jaco Dagevos, Kenan Yildirim, Terence Guiamo, Asmaa Kammite, Leyla Kasirga en Alice Odé.

Datum: woensdag 26 juni 2019. 
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam
Aanvang: 20.00 uur

Deelname is gratis. Wel graag deelname aanmelden via de website van Pakhuis de Zwijger.

Lees hier de twee artikelen van Froukje Santing en Floris Vermeulen in de Groene Amsterdammer waarin zij verslag doen van hun onderzoek naar de ervaringen van hoogopgeleide Nederlanders met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond op de werkvloer.