Diversiteit en inclusie staan centraal op de landelijke HR-bijeenkomst op dinsdag 11 februari 2020. Op de HR-bijeenkomst delen sprekers van binnen én buiten de bibliotheeksector hun visie, kennis en ervaringen m.b.t. diversiteit en inclusie.

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke factoren, ook voor de openbare bibliotheken. Het uitgangspunt is een open organisatiecultuur waar verschillen gewaardeerd en optimaal benut worden. Een divers personeelsbestand kan bijdragen aan meer winst, productiviteit en een positief imago. Het biedt toegang tot (top)talenten, klantgroepen en nieuwe markten. Voorwaarde om deze kansen te benutten is een inclusieve bedrijfscultuur waarin iedere medewerker zich erkend en thuis voelt. Toch blijkt het in de realiteit lastiger om als werkgever te zorgen voor meer diversiteit en inclusie binnen de organisatie. En dat begint al bij het meer ‘diversity-proof’ werven en selecteren. Hoe kan de openbare bibliotheek in haar rol als werkgever een bijdrage leveren aan kansengelijkheid, diversiteit en inclusie op de werkvloer én bij werving en selectie.

Shivan Shazad zal een presentatie houden over Diversiteit in Bedrijf en het Charter Diversiteit.

Programma

12.30 uur | Netwerklunch en ontmoeting
13.00 uur | Opening 
13.05 uur | Plenaire aftrap door Diversiteit in bedrijf
13.30 uur | Inspiratiesessie door ECHO Expertisecentrum Culturele Diversiteit
14.30 uur | Pauze
14.45 uur | Inspiratiesessie door Corinne van Dun, TransAmbassadeur
15.00 uur | Tafelgesprekken ronde 1
15.45 uur | Inspiratiesessie door Universiteitsbibliotheek Erasmus University
16.15 uur | Tafelgesprekken ronde 2
17.00 uur | Afsluiting | rondleiding en netwerkborrel

Meer informatie vind je hier: https://www.biebtobieb.nl/do/eventreadpublic?id=248360-6576656e74