Als ondertekenaar van het Charter Diversiteit gelooft u in de meerwaarde van diversiteit. Tegelijkertijd weet u als geen ander dat het realiseren van een diverse organisatie en het ontwikkelen van een inclusieve organisatiecultuur waarin iedereen zich thuis voelt geen gemakkelijke opgave is. De Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM), ontwikkeld door de Universiteit Utrecht, helpt u hierbij op weg. Op basis van wetenschappelijk kennis geeft de NIM u inzicht in de samenhang en effectiviteit van uw diversiteitsbeleid en brengt in kaart hoe inclusief uw organisatiecultuur is.

Wat is de NIM?

De NIM bestaat uit twee basisinstrumenten: de Beleidsscan en de Medewerkersscan. Beide instrumenten zijn ontwikkeld op basis van inzichten uit tientallen wetenschappelijke onderzoeken en zijn op wetenschappelijke wijze gevalideerd.

De beleidsscan brengt bij deelnemende organisaties jaarlijks in kaart of het beleid van een organisatie volgens wetenschappelijke maatstaven effectief is ingericht. De medewerkersscan (een korte vragenlijst) meet hoe inclusief de organisatiecultuur is en daarmee of het diversiteitsbeleid het beoogde effect heeft op de werkvloer.

Klik hier om meer te weten te komen over de opzet en achtergrond van de NIM.

NIM-Logo


Wat levert deelname u op?

  • Inzicht in de effectiviteit, efficiëntie en samenhang van uw diversiteitsbeleid: we inventariseren uw diversiteitsbeleid middels de Beleidsscan Inclusiviteit.De beleidsscan meet in hoeverre uw diversiteitsbeleid overeenkomt met wat we uit de wetenschappelijke literatuur weten over de kenmerken van effectief diversiteitsbeleid.
  • Inzicht in het effect van uw beleid op medewerkers: wij meten middels de Medewerkersscan Inclusiviteit hoe uw medewerkers de organisatiecultuur als inclusief ervaren.
  • Concrete aanbevelingen voor het optimaliseren van uw beleid: u ontvangt een rapport met uw onderzoeksresultaten en wetenschappelijk onderbouwd advies omtrent vervolgstappen.
  • Benchmark: u krijgt inzicht in uw voortgang door uw scores te vergelijken met de resultaten van andere deelnemende organisaties en uw eigen resultaten uit voorgaande jaren.
  • Kennisdeling: u blijft op de hoogte van de meest recente wetenschappelijke inzichten en wisselt ervaringen uit met andere deelnemende organisaties tijdens ons jaarlijkse evenement.

Klik hier voor meer informatie over de meerwaarde van de NIM en de verschillende mogelijkheden om deel te nemen.

Wie vormen de NIM?

De Nederlandse InclusiviteitsMonitor wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht onder leiding van Universiteitshoogleraar prof. Dr. Naomi Ellemers en haar onderzoeksteam in nauwe samenwerking met de stichting Nederlandse InclusiviteitsMonitor. De monitor is een initiatief van de ADG dienstengroep, een van Nederlands grootste particuliere werkgevers, en de Universiteit Utrecht.

Voor meer informatie en contact:

Bezoek de website voor meer informatie over de NIM.
Bij interesse kunt u contact opnemen met Sharda Alibux, e-mail: s.alibux@nederlandseinclusiviteitsmonitor.nl