PERSBERICHT
30 juni 2015

Charter Diversiteit en Diversiteit in bedrijf
WERKGEVERS ZIEN WINST IN DIVERSITEIT

Donderdag 2 juli 2015 om 15.00 uur worden in Den Haag het project Diversiteit in bedrijf en het Charter Diversiteit officieel gepresenteerd. 22 werkgevers uit de publieke en private sector gaan de handtekening onder het Charter zetten. Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Ton Heerts, voorzitter Stichting van de Arbeid, zullen het belang ervan toelichten.

Diversiteit en inclusie op de werkvloer
Het Charter Diversiteit is een essentieel onderdeel van het project Diversiteit in bedrijf. Middels dit project wil de Stichting van de Arbeid streven naar diversiteit en inclusie in de private en publieke sector. Dit is vooral een verantwoordelijkheid van werkgevers én werknemers.

Integratie in de dagelijkse uitvoering
Met ondertekening van het Charter zegt de werkgever toe een effectief diversiteitsbeleid te willen gaan voeren door diversiteit in de bedrijfsvoering te integreren. Dat betekent in de praktijk: een evenwichtiger personeelssamenstelling op alle niveaus, respect, tolerantie en eerlijke kansen voor werknemers.

Eerste ondertekenaars in Nederland
ABN AMRO, Gemeente Amsterdam, Asito BV, CNV Vakcentrale, De Nieuwe Zorg Thuis, Gemeente Den Haag, EY, FNV, Court Garden Hotel, Stichting Humanitas, IBM, L’Oréal, Pameijer, Politie Nederland, PostNL, Gemeente Rotterdam, Schiphol Group, Shell, Sodexo, Ministerie van SZW, Gemeente Utrecht en Zeeland refinery. Deze werkgevers zetten op 2 juli als eerste ondertekenaars hun handtekening onder het Charter Diversiteit. In vijftien Europese landen is het Charter al van kracht en meer dan 7000 bedrijven en organisaties in Europa hebben het inmiddels ondertekend.

Niet voor publicatie:

De lancering van het Charter Diversiteit vindt plaats in het SER-gebouw, Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag. Aanvang bijeenkomst: 15.00 uur.

Meer informatie kunt u krijgen bij Alice Odé, projectleider: T. 06 – 21 807 679
Verschillende bedrijven zijn bereid een toelichting te geven.
Pers kan zich aanmelden via Margreet Macco: m.macco@stvda.nl of T. 070-3 499 576.

Bezuidenhoutseweg 60 T 070 – 3 499 576 Diversiteit in bedrijf is een initiatief van de Stichting van de Arbeid,
Postbus 90405 E DIB@stvda.nl het overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers
2509 LK DEN HAAG www.diversiteitinbedrijf.nl Vereniging VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV en VCP.