Op de foto v.l.n. Alice Odé (Diversiteit in Bedrijf) Angelique Loos (Simon Loos), Lisette Euser (C. & H. Euser Transport B.V.), Willem de Vries (Sectorinstituut Transport & Logistiek), Aad Romijn (Trevvel), Inés Plasmans (Prorail), G.A. Spijksma (Qbuzz), Douwtje de Vries (Fietsersbond), Alexandra van Huffelen (GVB) & Krista van Wageningen (Arriva)

Negen werkgevers uit de sectoren transport, logistiek en vervoer tekenden op vrijdag 30 november het Charter Diversiteit: Arriva, C.&H. Euser Transport B.V., Fietsersbond, GVB, ProRail, Sectorinstituut Transport en Logistiek, Simon Loos, Trevvel en Qbuzz. De ondertekening vond plaats tijdens de charterbijeenkomst ‘Diversiteit brengt je verder’, georganiseerd door Diversiteit in Bedrijf in samenwerking met NS.

Business case voor de transport, logistiek en vervoer

Alice Odé, projectleider Diversiteit in Bedrijf opende de bijeenkomst en presenteerde het nieuwe Kennisdocument ‘Diversiteit brengt je verder’. Hierin zijn theoretische kennis en praktijkvoorbeelden gebundeld m.b.t. diversiteit en inclusie in de sectoren transport, logistiek en personen vervoer. “Onderzoek toont aan dat diversiteit en inclusie onder andere kansen biedt op het gebied van creativiteit, besluitvormingsprocessen en klantrelaties. Voor de sectoren transport, logistiek en vervoer is het van belang om zo breed mogelijk te werven en selecteren gezien de ‘war on talent’. Ook kan diversiteit en inclusie een positieve bijdrage leveren aan innovatie en procesverbetering,” aldus Odé.

Alice Odé charterbijeenkomst

Kijkje in de keuken bij NS

Marjan Rintel, directeur Operaties NS, heette de deelnemers welkom en sprak over het belang van diversiteit en inclusie voor NS. “Om klaar te zijn voor de toekomst streeft NS naar een diverse samenstelling van de teams om de reizigers goed te bedienen,” aldus Rintel. NS sloot zich al eerder dit jaar aan bij het Charter Diversiteit en is een groot voorstander van ondertekening van dit Charter. “Het Charter Diversiteit is een intentie die zorgt voor focus, energie en transparantie. Het zorgt ervoor dat we met elkaar in gesprek kunnen over diversiteit en inclusie,” aldus Rintel. NS heeft jarenlange ervaring met diversiteitsbeleid en deelde haar best practices met het publiek. Tijdens de NS-workshop ‘Check INclusiviteit’ onderzochten deelnemers wat de eigen norm, die van de omgeving en de gezamenlijke norm is voor een inclusieve werkomgeving.

Marjan Rintel NS

Meer vrouwen in de Transport en Logistiek

Willem de Vries, directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek, gaf tijdens de bijeenkomst een presentatie over de stand van zaken in de transport en logistiek. Hij sprak over hun focus op het gebied van diversiteit: “Meer vrouwen in onze sector, want daar zijn er gewoon te weinig van.” Uit een bedrijfsenquête van het Sectorinstituut Transport en Logistiek in 2016 blijkt dat het aandeel vrouwen in de logistiek 17,8% en in de transportsector 9.2% bedroeg.

Willem de Vries Sectorinstituut

Ondertekening Charter Diversiteit

Tot slot tekenden negen werkgevers uit de sectoren transport, logistiek en vervoer het Charter Diversiteit. Door het Charter Diversiteit te ondertekenen, verklaren werkgevers zich in te zetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Zij vertrekken daarbij vanuit hun eigen motivatie en kiezen zelf een focus. De bedrijven krijgen daarbij ondersteuning van Diversiteit in Bedrijf, een initiatief van de Stichting van de Arbeid. Op dit moment zijn er 148 Nederlandse bedrijven aangesloten bij het Charter Diversiteit.