Op de foto, achterste rij v.l.n.r.: Frederique Janss (Discriminatie.nl), Laury Keller (Philips), Francien van der Wal (BOVAG), Marco Gramser (CSU), Samir Toub en Marcel Oosterveer (gemeente Eindhoven), Alice Odé (Diversiteit in Bedrijf).
Voorste rij v.l.n.r.: Martijn Snoep (ACM), Carla Schol (Philips), Christa Wiertz (Rechtbank Amsterdam), Eric Zweserijn (Transdev), Paul Beelen (GP Groot).
Foto gemaakt door: Jan Knol.

Op donderdag 9 maart tekenden negen werkgevers het Charter Diversiteit: ACM (Autoriteit Consument & Markt), BOVAG, CSU, gemeente Eindhoven, GP Groot, Discriminatie.nl, Philips Nederland, de Rechtbank Amsterdam en Transdev Nederland. Hiermee verklaren zij zich in te zetten voor meer diversiteit en inclusie in hun eigen organisaties. Het Charter Diversiteit telt nu 191 ondertekenaars. De ondertekening op 9 mei vond plaats op de Charterbijeenkomst ‘Inclusief leidinggeven: hoe doe je dat?’ gehost door de Rechtbank Amsterdam en georganiseerd door Diversiteit in Bedrijf.

Christa Wiertz-Wezenbeek, president van de Rechtbank Amsterdam. Foto: Jan Knol.

‘Talent als basis, diversiteit als kracht’

De bedrijven die het Charter Diversiteit tekenen zien diversiteit en inclusie als meerwaarde voor de organisatie. Commitment vanuit de top en inclusief leiderschap zijn cruciaal bij het bevorderen van een bedrijfsklimaat waarin ieders talenten gewaardeerd en optimaal benut worden.

“Talent als basis, diversiteit als kracht.” Met dit motto opende Christa Wiertz-Wezenbeek, president van de Rechtbank Amsterdam, de Charterbijeenkomst. De Rechtbank Amsterdam streeft naar meer culturele diversiteit op de werkvloer om twee redenen: legitimiteit en kwaliteit. Zij wil een afspiegeling zijn van Amsterdam en daarmee zorgen voor herkenbaarheid en vertrouwen. Door meer begrip van diverse culturele contexten kan de kwaliteit alleen maar toenemen. Klik hier voor de tekst van het welkomstwoord van Christa Wiertz-Wezenbeek.

Joyce Sylvester, voorzitter van de Commissie Visitatie Gerechten 2018 en Substituut Nationale Ombudsman. Foto: Jan Knol.

Inclusief leiderschap

Joyce Sylvester, voorzitter van de Commissie Visitatie Gerechten 2018 en Substituut Nationale Ombudsman, sprak over inclusief leiderschap. “Leidinggevenden die oog hebben voor talent en werknemers vertrouwen geven in hun potentieel zijn cruciaal. Inclusief leiderschap zit op allerlei plekken in de organisatie. Iedereen kan binnen zijn of haar positie een bijdrage leveren aan meer diversiteit en inclusie op de werkvloer,” aldus Sylvester. Download hier de volledige tekst van haar presentatie.

Deelnemers van de Charterbijeenkomst tijdens de tafelsessie.

Tafelsessie: stop, start, doorgaan

Deelnemers van de Charterbijeenkomst gingen met elkaar in gesprek over inclusief leiderschap. Waar zouden zij mee moeten stoppen, starten en doorgaan om een inclusieve werkplek te bevorderen? De resultaten van de tafelsessie vindt u hier.

Het Charter Diversiteit

Bedrijven die het Charter Diversiteit ondertekenen, committeren zich aan zelf opgestelde doelen om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Zij krijgen daarbij ondersteuning van Diversiteit in Bedrijf, een initiatief van de Stichting van de Arbeid. Diversiteit in Bedrijf ondersteunt werkgevers en werknemers in hun streven naar meer diversiteit in hun organisaties door het delen van kennis, aanreiken van netwerken en het geven van advies.