Den Haag, 23 mei 2016

PERSBERICHT

Ondertekening Charter Diversiteit
WERKGEVERS: BENUT DE KRACHT VAN VERSCHILLEN

Vandaag heeft een nieuwe groep werkgevers uit de private en publieke sector zich aangesloten bij het Charter Diversiteit. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het hoofdkantoor van Coca-Cola Enterprises Nederland in Rotterdam tekenden tien werkgevers voor meer diversiteit en een inclusief bedrijfsklimaat in hun organisaties. Daarmee telt het Charter Diversiteit inmiddels 64 ondertekenaars.

De ondertekenaars van het Charter Diversiteit staan voor een inclusieve bedrijfscultuur gebaseerd op de kracht en meerwaarde van verschillen. Met de ondertekening van het Charter zegt een werkgever toe een effectief diversiteitsbeleid te gaan voeren. Dat krijgt vorm via door de onderneming of organisatie zélf geformuleerde maatregelen, gekoppeld aan bedrijfseconomische doeleinden. Dat betekent in de praktijk: gelijke behandeling, een open bedrijfscultuur en  het bevorderen van instroom, behoud en doorstroom van werknemers, ongeacht arbeidsbeperking of chronische ziekte, gender, leeftijd, etnische, culturele of religieuze achtergrond, of seksuele oriëntatie. En, leert de praktijk, de koppeling van diversiteit op de werkvloer en een inclusieve bedrijfscultuur aan strategische organisatiedoeleinden levert meerwaarde op voor werknemer, werkgever, klanten en de samenleving als geheel.

Ondertekenaars
Het Charter Diversiteit is vandaag ondertekend door Coca-Cola Enterprises Nederland B.V., Computer Futures Nederland en Vlaanderen, HOGIAF (Federatie Jonge Ondernemers Nederland), MKB-Rotterdam, NV Nuon Energy, Rabobank, Verwey-Jonker Instituut, RET N.V. (openbaar vervoerbedrijf regio Rotterdam) , RMC (Rotterdamse Mobiliteit Centrale) en Aids Fonds-Stop Aids Now!-Soa Aids Nederland.

Diversiteit in bedrijf
Het Charter Diversiteit is een onderdeel van het project Diversiteit in bedrijf. Met dit project wil de Stichting van de Arbeid werkgevers en werknemers ondersteunen in hun streven naar meer diversiteit in hun organisaties via het aanreiken van kennis, netwerken en advies.