“Work/life balance betekent vooral het aanbieden van goede voorzieningen, vooral voor jonge moeders.” De meerderheid van de deelnemers aan de Charterbijeenkomst op 26 januari was het met deze stelling niet eens. Het gaat om veel meer dan dat. Doorslaggevend is het bespreekbaar maken van de ongeschreven regels in een bedrijf.
Dit is een van de conclusies van de Charterbijeenkomst ‘Work-life balance, genderdiversiteit op de werkvloer’ die Diversiteit in bedrijf samen met Nuon op donderdag 26 januari organiseerde. Ruim 40 deelnemers bogen zich in het Nuon-hoofdgebouw in Amsterdam over het belang van een goede balans tussen werk en privé in het stimuleren van genderdiversiteit en inclusie op de werkvloer.

Leo Euser, senior-beleidsmedewerker van Diversiteit in bedrijf, introduceerde het thema. In zijn presentatie gaf hij aan dat meer balans in de combinatie van werk-privé kansen biedt voor meer gelijkheid van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt en voor diversiteit en inclusie op de werkvloer. Het is een businesscase. Ook noemde hij een aantal mogelijke verbeterpunten voor de combinatie van werk-privé en een aantal ‘good practices’ van Charterondertekenaars.

Smart werken

Arjan te Wierik

Arjan te Wierik

Arjan te Wierik, coördinator Diversiteit bij Nuon, maakte in zijn presentatie helder hoe Nuon werkt maakt van de combinatie werk-privé. Centraal staan commitment, goede voorbeelden, mentoring, smart working en flexibele arbeidsvoorwaarden.
“Smart werken is een succesfactor. Flexibele werktijden, thuiswerken en videoconferencing zijn nu normaal.” Dat betekent meer kansen voor doorstroming van vrouwen naar de top.
Er is nog wel werk aan de winkel. “We moeten nog stappen maken in het toepassen van flexibele arbeidstijden. Daar wordt relatief nog weinig gebruik van gemaakt. Ook willen we meer doen met ‘engaging men’, want het is geen zaak van vrouwen alleen.”

Focus op output

Nicolette van Wees

Nicolette van Wees

Duurzame inzetbaarheid en inclusief ondernemen zijn centrale elementen van het beleid van de Schiphol Group, aldus Nicolette van Wees, bestuurslid van Women On Air, het vrouwennetwerk binnen de Schiphol Group. Extra ouderschapsverlof, flexibel werken, een budget voor persoonlijke ontwikkeling en een programma ‘Werken is bewegen’ maken daar deel van uit: “De trend van focus op aanwezigheid naar focus op output is ingezet.”
Schiphol vraagt wel dat werknemers actief meedenken over het organiseren van de combinatie van werk en privé. Het vrouwennetwerk Women On Air biedt hierbij ondersteuning, onder andere via het organiseren van discussiebijeenkomsten over werken naar de top en netwerken. In haar presentatie gaf Nicolette ook vijf tips voor het beter managen van werk-privé:

 • Take a break: neem per dag een lange pauze
 • Plan Ik-tijd in
 • Vraag: Wat wil ik?
 • Wees fysiek en mentaal aanwezig
 • Eindig de dag positief

Zorgvriendelijk werkgeverschap

Suzan Steeman

Suzan Steeman

Suzan Steeman, redacteur Geld bij Women Inc., benadrukte in haar presentatie het belang van zorgvriendelijk werkgeverschap. De winst zit in lager ziekteverzuim, minder verloop, omzetgroei en meer vrouwen in de top. “Helaas ontbreekt bij veel werkgevers de urgentie om zelf in actie te komen, terwijl zij zich wel zorgen maken over de toenemende zorgdruk op vooral vrouwen.”
Redenen voor deze terughoudendheid zijn de opvatting van werkgevers dat de verantwoordelijkheid voor een gesprek bij de werknemer ligt en de vrees voor hoge kosten. Maar daardoor laten werkgevers kansen liggen. Women Inc. geeft werkgevers de volgende tips:

 • Inventariseer wie van je werknemers (mantel) zorgtaken heeft.
 • Ga tijdig met je werknemer in gesprek over hun (mantel) zorgtaken.
 • Maak verlofregelingen actief bekend in je organisatie.

Meer informatie is te vinden in de whitepaper ‘De winst van zorgvriendelijk werkgeverschap’. Werkgevers kunnen ook de quickscan ‘Hoe goed zorgt u voor uw medewerkers’ doen op de website www.zorgvriendelijk.nl.

Ongeschreven regels

Helene Borgman (l) en Sandra Doelman (r)

Helene Borgman (l) en Sandra Doelman (r)

Aansluitend gingen de deelnemers aan de slag in een workshop, verzorgd door Sandra Doelman en Helene Borgman van D&I Company. In hun inleidende presentatie bespraken zij de betekenis van een goede werk/privé balans. Ook presenteerden zij een ringenmodel voor het denken over work-life balance. Van buiten naar binnen verschillen de drie ringen in zichtbaarheid: Voorzieningen – HR instrumenten en de vitale medewerker – Ongeschreven regels en inclusief klimaat.
De crux voor een succesvolle combinatie van werk/privé ligt in de binnenste ring: de ongeschreven regels over de ideale werknemer en de (masculiene-feminiene) bedrijfscultuur.
De deelnemers gingen daarop in kleine groepen aan de slag met het verzamelen van tips en goede voorbeelden. Zij kwamen terug met de volgende aanbevelingen:

 • Zorg als werkgever en werknemer voor een eigen visie; maak de ongeschreven regels expliciet en bespreekbaar.
 • Geef het goede voorbeeld; mannelijke leidinggevenden laten zien dat zij als man ook hun verantwoordelijkheid nemen; werk met ambassadeurs.
 • Zet rolmodellen in; maak online portretten die ‘de mens’ achter werkgever en werknemer laten zien.
 • Maak ‘good practices’ ook zichtbaar; laat zien wat daarvan de resultaten en toegevoegde waarde zijn voor het bedrijf.
 • Heb oog voor onbedoelde negatieve effecten van voorzieningen; thuiswerken kan onbedoeld leiden tot het verdwijnen van de scheiding tussen werk en privé en ook tot minder kans op doorstroming naar hogere functies als slechts enkelen daarvan gebruikmaken.
 • Geef voorlichting over verlofregelingen; maak gebruik van de website verlofregelaar.nl
 • Voer ‘Verlof delen’ in: werknemers van een bedrijf schenken hun bovenwettelijke vakantiedagen aan collega met veel mantelzorgtaken.
 • Voer het gesprek over verdeling van zorgtaken niet alleen aan je keukentafel maar ook aan je bureau.
 • Start het gesprek op je werk voordat er sprake is van zorgtaken.
 • Biedt ondersteuning op institutioneel niveau (kinderopvang, ondersteuning voor mkb en zzp-ers).