Op de foto: Pieter van der Zwet, Regional Leader Continental Europe en Loes Holders, HR-adviseur en platformtrekker D&I bij Stantec.

Ondanks de crisis en uitgestelde ondertekenbijeenkomsten blijven nieuwe bedrijven zich aansluiten bij het Charter Diversiteit. Vijf organisaties ondertekenden onlangs het Charter Diversiteit vanuit huis: GreenMax, MEE Vivenz, SIA Partners, Stantec en Trivire. Zij laten daarmee zien dat diversiteit en inclusie – ook in tijden van crisis – belangrijke thema’s zijn. Wij zijn blij deze bedrijven als ondertekenaar te verwelkomen. Het Charter Diversiteit telt nu 212 ondertekenaars.

 

Sharell Hoogervorst, GreenMax

GreenMax benut de kracht van hun diversiteit

GreenMax is een organisatie die onze stedelijke infrastructuur beschermt door deze te voorzien van meer groen. Sharell Hoogervorst, sales-manager: “Het maakt ons, als GreenMax, sterk om divers te zijn. Wij zijn een zeer divers samengesteld team van collega’s. Hierdoor hebben wij verschillende meningen, visies, inzichten en kijk op zaken. Het is erg inspirerend om samen tot goede oplossingen te komen. Deze visie dragen wij graag uit, bijvoorbeeld door ons aan te sluiten bij het Charter Diversiteit.”

MEE Vivenz zet problemen om in kansen

MEE Vivenz, een stichting voor maatschappelijke dienstverlening, heeft de ambitie om een brede groep kwetsbare inwoners op te leiden tot ervaringswerker. “Op deze manier wordt de eigen, persoonlijke problematiek omgezet in de kennis en het vermogen om anderen te helpen. De ervaringswerkers die de training succesvol doorlopen, krijgen een vrijwilligerscontract aangeboden met de daarbij horende vrijwilligersvergoeding. Ons streven is gericht op doorstroom binnen onze eigen stichting naar een betaalde baan,” aldus Michiel van der Vlies, bestuurder van MEE Vivenz.

Robert Jan van Vliet, SIA Partners Nederland

SIA Partners wil meer vrouwen aan de top

SIA Partners Nederland is een internationaal management consultancybureau. Het bedrijf heeft de ambitie om gendergelijkheid op de werkvloer te bevorderen en zet met name in op meer vrouwen in de hogere managementposities. “Dit bevordert het aantrekken van vrouwen in het recruitmentproces, draagt bij aan een gezonde bedrijfscultuur en zorgt voor role modelling op alle niveaus in de organisatie,” aldus Robert Jan van Vliet, Managing Partner NL. Het doel is dat over vijf jaar 25 procent van het managementteam uit vrouwen bestaat. 

Stantec staat voor better together

Stantec biedt ingenieursdiensten en projectmanagement aan die zich richten op milieu, bodem, afval, infrastructuur en veiligheid. “Je kunt pas ergens in uitblinken als je écht jezelf kunt zijn. We vinden het daarom van groot belang om ieders authenticiteit en kwaliteiten te erkennen en verschillen te vieren. Het bevorderen van inclusie en diversiteit is daarom onlosmakelijk verbonden met onze organisatie. Niet voor niks is onze slogan better together,” aldus Pieter van der Zwet, Regional Leader Continental Europe, Stantec.

Tinka van Rood, Trivire

Trivire zet in op diversiteit in leeftijd

Trivire is de grootste woningeigenaar en woningverhuurder in Zuid-Holland-Zuid. Eind 2019 was de gemiddelde leeftijd binnen Trivire 49 jaar. Binnen tien jaar gaat zo’n 30 procent van de medewerkers met pensioen. “Voor ons is de uitdaging om te zorgen voor een meer evenwichtige leeftijdsopbouw binnen Trivire. Onder meer om de komende jaren de vergrijzing het hoofd te kunnen bieden,” aldus Tinka van Rood, bestuurder, Trivire.