Op 4 april organiseerde Diversiteit in Bedrijf het jaarlijkse Nationaal Event Diversiteit, dit keer in samenwerking met ABN AMRO. Ruim 140 deelnemers kregen in het hoofdkantoor van de bank een gevarieerd programma aangeboden met uitdagende sprekers en workshops. Daarmee deden zij
nieuwe kennis en inspiratie op om samen verder te bouwen aan de toekomst van diversiteit en inclusie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Een verslag van een inspirerende bijeenkomst.

Dagvoorzitter Harry van de Kraats, voorzitter van de Raad van Toezicht van Diversiteit in Bedrijf, gaf in zijn openingswoord aan te hopen op een inspirerende middag vol nieuwe ideeën om invulling te geven aan het thema ‘Inclusifuture’. De ondertekenaars van het Charter Diversiteit, 180 inmiddels, werken elk op hun manier volop aan die toekomst. En het werkt, zo blijkt uit een recent evaluatie-rapport over het Charter dat een aantal succesfactoren voor het realiseren van meer diversiteit en inclusie in beeld brengt. “Doe daar uw voordeel mee en leg uw bedrijf erlangs”, adviseerde Van de Kraats.

Niet alleen een HR-thema


Nicole Bottger, Hoofd Diversiteit bij ABN AMRO

In haar welkom namens ABN AMRO gaf Nicole Böttger, Hoofd Diversiteit bij de bank, de deelnemers mee dat diversiteit geen louter HR-thema is, maar onderdeel moet zijn van de gehele businesslijn van een bedrijf. “Onze kpi’s voor diversiteit worden nu ook door de afzonderlijke businessunits zelf bepaald. Dat werkt heel goed voor de haalbaarheid en de betrokkenheid.” Ook pleit zij ervoor diversiteit veel meer te integreren in het aanbod van diensten en producten. Böttger vindt het een eer dit event te mogen hosten. “Het uitwisselen van ervaringen en samenwerking is nodig om de BV Nederland te veranderen.”

Many voices, one future


Elonka Soros

Elonko Soros, Diversity & Inclusion Consultant bij de EW-Group, confronteerde de deelnemers in haar keynote ‘Many voices, one future’ met twee vragen: 1) wat is jouw privilege en hoe kun je dat inzetten voor anderen met minder privileges, en 2) wie zitten er aan uw tafel in de discussie over diversiteit en inclusie (D&I)? Een antwoord op die vragen is essentieel voor de toekomst van D&I in een bedrijf. Te vaak zijn leidinggevenden zich niet bewust van hun eigen privileges en van de leefwereld van anderen met minder privileges. Dat maakt ook dat de laatsten te weinig aan tafel worden uitgenodigd. Soros: “Bewustzijn van eigen privileges en van belemmeringen voor anderen is nodig om in een bedrijf uiteindelijk de goede interventies te kiezen en op de juiste plaatsen in te zetten.” Naast deze oproep gaf Soros de deelnemers vijf tips voor succesvol D&I-beleid.

Op de vraag naar het grootste verschil in ontwikkeling van D&I tussen Groot-Brittannië en Nederland antwoordde Soros: “In de Groot-Brittannië zitten meer stemmen aan de tafel en is grotere bereidheid naar elkaar te luisteren. In Nederland is minder tijd voor dialoog.” Hoe dat te verbeteren? “Zorg dat het voor jezelf een persoonlijke uitdaging wordt”, aldus Soros.

Bouwstenen voor prestaties


Esther Mollema

Esther Mollema, directeur van Direction/HPO Center, liet in haar presentatie ‘D&I: de bouwsteen van toekomstige ‘High Performance Organisaties (HPO)’’ overtuigend zien dat een focus op inclusie daarvoor  het belangrijkste is. Net als Elonka Soros stelt zij de vraag: ‘Wie zitten er in jouw bedrijf aan tafel, zijn die mensen anders genoeg dan jij en krijgt dat anders-zijn voldoende ruimte? “De boodschap die collega’s naar nieuwkomers vaak – impliciet – uitdragen is: ‘Doe als wij, en je wordt succesvol.’ Dat is onzin en killing voor diversiteit en inclusie en daarmee voor teamprestaties. Je moeten aanpassen kost veel energie, waardoor je minder over hebt voor andere zaken”, aldus Mollema.

Een analyse van 35 wetenschappelijk onderbouwde werkende instrumenten voor HPO leerde haar dat 19 daarvan een directe relatie hebben met inclusie. Ook een onderzoek van Google naar goed presterende teams had eenzelfde uitkomst: de sleutel is psychische veiligheid: kan ik mij uitspreken zonder me onveilig en onzeker te voelen? Voor het creëren van een inclusief klimaat in een bedrijf is inclusief leiderschap essentieel. Mollema: “Slecht leiderschap kost heel veel geld en maakt niemand gelukkig. Doe het anders. Zoek leiders met een open mindset, empathie en specifieke vaardigheden om voor alle medewerkers een veilige omgeving te creëren.”

Inclusieve innovatie

 

Harry van de Kraats (l) en Marita Bruning (r)

Marita Bruning, People Development Consultant Diversity & Inclusion bij ABN AMRO, deelde in haar workshop ‘Inclusieve innovatie’ een aantal van de inclusieve innovaties binnen ABN AMRO. Maar waarom innovatie? Bruning: “We kunnen inclusie gebruiken, ook om als bank de verbinding te houden met de maatschappij. Innovatie is daartoe een middel.” De Gebaarista, een koffietentje waar je alleen koffie kan bestellen middels gebarentaal, en aanwezig tijdens het Event, is zo’n innovatie gesteund door ABN AMRO. “Dat horenden zich nu eens moeten aanpassen aan niet-horenden is nét even anders en levert gesprek tussen mensen. Kijk wat je binnen je eigen invloedssfeer kan doen en pak dat op,” adviseerde Bruning. De deelnemers kwamen zelf ook met een aantal innovaties, zoals het inzetten van een gebarentolk bij speeches van politici en bij hypotheekadviezen, en de campagne waarin gezocht wordt naar een minister van gehandicaptenzaken.

Nico Blok, Ombudsspits voor mensen met een arbeidsbeperking, vertelde hoe hij van het ene op het andere moment volledig arbeidsongeschikt werd verklaard. “Het is raar dat je als 18-jarige met gymnasiumopleiding en sportcarrière opeens het signaal krijgt dat blijkbaar niemand op je zit te wachten.” Het weerhield hem echter niet te studeren en een carrière op te bouwen. Hij brengt hij nu als OmbudsSpits het bedrijfsleven en mensen met een arbeidsbeperking bij elkaar.

Marita concludeerde: “Wat betreft inclusie zijn we er nog lang niet. Samen veranderen we sneller en verschillen maken ons beter. Inclusieve innovatie hoef écht niet ingewikkeld te zijn en zelf vind ik het een feestje.”

DiversiteiT en digitalisering


Rudy Snippe (r)

Rudy Snippe, oprichter van Stocastic.world, benadrukte in zijn workshop ‘Digitalisering en diversiteit’ de meerwaarde van diversiteit in een wereld die digitaliseert, automatiseert en robotiseert. De digitale wereld is anders geordend dan de analoge wereld, volgens Snippe. Er is een wereldwijd net gecreëerd dat steeds meer verdicht en waarin we op steeds meer manieren met elkaar communiceren. Daardoor kunnen we razendsnel leren en acteren. Deze netwerkintelligentie waarbij externe kennis wordt binnengehaald is de motor voor verandering. Die externe kennis is nodig voor het oplossen van allerlei vraagstukken en is gebaat bij diversiteit: “Creativiteit en innovatie is vanuit verschillende perspectieven iets onverwachts creëren. Wij hebben diversiteit nodig om dit onverwachte teweeg te kunnen brengen.” Die diversiteit in externe kennis kun je binnenhalen door in de digitale wereld connecties te maken met zeer verschillende mensen. “Zij kunnen elk een unieke bijdrage leveren”, aldus Snippe.

The future of age


Valeska Gerull en Elisabeth Burkhart

Valeska Gerull, Lead Consultant, en Elisabeth Burkhart, Research Consultant, bij EY ALTER behandelden in hun presentatie ‘The future of age’ de relatie tussen diversiteit en leeftijd. EY Alter,  een initiatief van Daimler/Mercedes-Benz – ondertekenaars van het Duitse Charter Diversiteit -, is een trainingsmethodiek, met onder andere een reizende tentoonstelling, over de uitdaging van demografische veranderingen en de potentie van een generatie-mix op de werkvloer. Zij lieten zien dat de (negatieve) vooroordelen over oudere werknemers empirisch geen basis hebben. In de praktijk blijkt juist dat een positieve benadering leidt tot betere prestaties. Een voorbeeld is ‘Priming your brain’. In een experiment kregen twee groepen werknemers een opdracht. De eerste groep werd vooraf aangesproken op hun grote expertise en ervaring, de tweede groep werd niets meegedeeld. Met als uitkomst dat de eerste groep de opdracht in aanzienlijk kortere tijd uitvoerde.

Valeska en Elisabeth gaven meer voorbeelden waaruit bleek dat leeftijd betrekkelijk is. Hun conclusie: er is geen correlatie tussen fysieke en mentale prestaties en vorderende leeftijd.

De jeugd heeft de toekomst

 

Yosina Roemajauw

Oud of jong, divers talent heeft de toekomst. Dit motto kreeg zichtbaar gestalte in het optreden van zangeres Yosina Roemajauw, winnares van The Voice Kids 2018. Yosina is geboren in West-Papoea, maar is snel na haar geboorte samen met haar moeder naar Nederland gekomen. Ze is pas 12 jaar, maar dat zou je niet zeggen als je haar hoort zingen. Zij gaf met drie strakke nummers een overtuigende indruk van
haar prachtige stem.

Winnaars Award Diversiteit in Bedrijf 2019

Het Nationaal Event werd feestelijk afgesloten met de bekendmaking van de winnaars van de Award Diversiteit in Bedrijf 2019 door Sacha de Boer en Harry van de Kraats.  De Award in de categorie grote bedrijven ging naar Royal Schiphol Group voor het initiatief Luchtvaart Inclusief. C. Kornuyt BV won de prijs in de categorie-mkb voor Het Beginstation.