De Stichting van de Arbeid beoogt met het project Diversiteit in Bedrijf een stimulans te geven aan diversiteit in het personeelsbestand van bedrijven en organisaties en aan een inclusief klimaat op de werkvloer. Een van de instrumenten is het Charter Diversiteit dat...