Het Charter Diversiteit ondersteunt & verbindt.

We ondersteunen ondertekenaars bij het formuleren van de businesscase, de doelen en de aanpak van hun beleid voor diversiteit en inclusie. We geven praktisch advies op individueel bedrijfsniveau. Ook bieden we ondersteuning in de vorm van kennisdocumenten, diversiteitswijzers en video’s.

We verbinden mensen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door het Charter te ondertekenen krijgt u toegang tot een waardevolle community waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld.

Om dit te bevorderen organiseert Diversiteit in Bedrijf jaarlijks meerdere Charterbijeenkomsten over verschillende thema’s. Op het jaarlijkse Nationaal Event Diversiteit komen de ondertekenaars samen om de successen en inspanningen te vieren.