In totaal hebben tot nu toe 125 werkgevers  uit de publieke en private sector het Charter Diversiteit ondertekend. Kijk in onze database wie deze koplopers zijn.