Tijdens de bijeenkomst ‘Hoe divers zijn wij’ op 15 november tekenden twee Zeeuwse bedrijven het Charter Diversiteit, namelijk Zeelandia en University College Roosevelt (UCR). Met deze twee bedrijven telt het Charter Diversiteit nu 139 ondertekenaars. Tevens gaf dr. Saniye Çelik een lezing over diversiteit en inclusie en gaf de Nationale Politie een kijkje in de keuken van haar diversiteitsbeleid. De bijeenkomst werd georganiseerd door Diversiteit Loont! en vond plaats in het provinciehuis in Zeeland.

Ondertekening Charter Diversiteit

Hans Pekaar, manager sociale zaken bij Zeelandia, zette als eerste zijn handtekening onder het Charter Diversiteit. Zeelandia gaat investeren in duurzame inzetbaarheid voor mensen met een beperking.

Vervolgens ondertekende Bert van den Brink, decaan bij het University College Roosevelt, het Charter Diversiteit. Het UCR is een internationale organisatie en kent veel culturele diversiteit onder het personeel. Het ziet diversiteit en inclusie dan ook als meerwaarde voor het bereiken van de organisatiedoelen.

Onzichtbare vs. Zichtbare verschillen

Dr. Saniye Çelik benadrukte dat diversiteit gaat om meer dan zichtbare verschillen, zoals leeftijd, huidskleur en geslacht. “Ik heb donkere krullen en bruine ogen, maar ik ben misschien wel meer Nederlands dan menig ander met blond haar en blauwe ogen”, aldus Çelik. Streefcijfers zijn volgens haar niet verkeerd, maar ze zou niet adviseren om daar het hele beleid aan op te hangen. Çelik wees op het belang om de effectiviteit van de acties onder de loep te nemen. “Als bedrijven hun organisatiecultuur willen veranderen, kunnen zij het best inzetten op inclusief leiderschap”, aldus Çelik.

Een kijkje in de keuken bij de Nationale Politie

De Nationale Politie, tevens een ondertekenaar van het Charter Diversiteit, gaf de zaal een kijkje in de keuken van haar diversiteitsbeleid. Voor ieder bedrijf is de ‘businesscase’ voor diversiteit en inclusie weer anders. Voor de Nationale Politie is die heel duidelijk, namelijk legitimiteit. Een duurzame verbinding met de samenleving is een voorwaarde voor het leveren van goed politiewerk en het waarborgen van haar legitimiteit. De politie voert diverse activiteiten uit om dat te bewerkstelligen. Een voorbeeld is dat agenten de wijken in gaan om voorlichting te geven over de politie aan jongeren met een andere culturele achtergrond. Zij hebben vaak een onjuist beeld van de politie en denken bij voorbaat dat ze er niet binnenkomen. Door hen van de juiste informatie te voorzien, probeert de Nationale Politie hen te stimuleren naar een baan bij de politie te solliciteren.

De beste tijd om te investeren in diversiteit

Stefano la Heijne, projectmedewerker Diversiteit Loont!, betoogde aan de hand van cijfers dat er veel kansen liggen op het gebied van diversiteit en inclusie in Nederland en in Zeeland specifiek. De werkloosheid daalt, waardoor potentiële werknemers steeds schaarser worden. Bedrijven kunnen daarom het best in een zo breed mogelijke pool van talent vissen. Daarnaast neemt de culturele diversiteit van de samenleving toe. Dat is een gegeven waar bedrijven op in moeten spelen en hun voordeel mee kunnen doen. Ook zijn er steeds meer vrouwen aan het werk, wat een positieve trend is. Bedrijven dienen na te denken over hoe zij deze vrouwen kunnen behouden en laten doorstromen, zodat hun talenten optimaal kunnen worden benut. “Nu is de tijd om te investeren in diversiteit en inclusie”, aldus La Heijne.