Diversiteit in Bedrijf heeft twee nieuwe kennisdocumenten samengesteld: Bouwen aan Diversiteit over diversiteit in de sectoren bouw, infra en techniek, en Werken naar vermogen over werk voor mensen met een arbeidsbeperking.

Het Kennisdocument Bouwen aan diversiteit beschrijft de businesscase van diversiteit en inclusie voor de sectoren bouw, infra en techniek en de stand van zaken, de knelpunten en oplossingen op het gebied van diversiteit en inclusie bij bedrijven in deze sectoren. Daarbij besteden we aandacht aan de verschillende dimensies van diversiteit: arbeidsbeperking/chronische ziekte, gender, leeftijd, LHBTI, en etnische-culturele achtergrond.

Het Kennisdocument Werken naar vermogen gaat in op de businesscase van diversiteit op basis van arbeidsvermogen, biedt een overzicht van de knelpunten en mogelijke oplossingen, en beschrijft de rol van de medezeggenschap en medewerkersnetwerken. De bijlagen geven informatie over de positie van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt, de banenafspraak en de Participatiewet en gelijke behandelingswetgeving. Ook biedt het kennisdocument een overzicht van relevante organisaties en netwerken.