Op donderdag 12 april zetten twee grote Zeeuwse bedrijven, Roompot Vakanties en Dow Benelux, hun handtekening onder het Charter Diversiteit. Daarmee verbinden zij zich aan het werken aan meer diversiteit en inclusie op hun eigen werkvloer.

Dit feestelijk moment was onderdeel van een netwerkbijeenkomst die ADB Zeeland in het kader van de campagne ‘Diversiteit loont!’ en in samenwerking met Roompot Vakanties en Diversiteit in Bedrijf organiseerde rond het thema ‘Een arbeidshandicap is geen beperking!’

Roompot Vakanties, dat de ruim 50 deelnemers aan de bijeenkomst gastvrij onthaalde, gaf bij monde van CEO Jurgen van Cutsem, een kijkje in de eigen keuken. Mandy van Belzen (HR-manager Roompot) ging vervolgens in gesprek met twee collega’s die beide een arbeidsbeperking hebben. Op de afdeling Gastenservice staan zij, bijvoorbeeld via social media, gasten te woord. Voor hen waren nauwelijks tot geen aanpassingen nodig om aan de slag te gaan. Hun boodschap aan werkgevers: “Kijk naar de mensen en naar wat ze kunnen laat je niet tegenhouden door wat je op het eerste gezicht ziet.” Deze boodschap sloot aan op die van Simone Sorgedrager, bedrijfsadviseur inclusieve arbeidsorganisatie bij UWV. “Er is altijd een vangnet, het is niet terecht dat werkgevers bang zijn om mensen met een arbeidsbeperking aan t nemen. Als iemand met een arbeidsbeperking onverhoopt toch zou uitvallen, betalen wij als UWV het salaris. Dit heet een no-riskpolis.”

Onder leiding van Alice Odé, projectleider Diversiteit in Bedrijf, ondertekenden vervolgens Roompot Vakanties en Dow Benelux het Charter Diversiteit. Daarmee gaven zij te kennen dat zij bewust (verder) investeren in een effectief beleid voor diversiteit en inclusie via zélf geformuleerde maatregelen en streefcijfers.

Het Charter Diversiteit is een onderdeel van het project Diversiteit in bedrijf. Dit project ondersteunt werkgevers en werknemers in hun streven naar meer diversiteit in hun organisaties via het aanreiken van kennis, netwerken en advies. Werkgevers kunnen hierdoor hun resultaten verbeteren.
Het Charter Diversiteit telt nu 126 ondertekenaars.