Twaalf bedrijven ondertekenden op 21 juni het Charter Diversiteit in de voormalige gevangenis de Lik te Utrecht. Diversiteit in Bedrijf organiseerde de bijeenkomst samen met Reclassering Nederland. Het was een inspirerend event met als thema ‘Diversiteit aan de Top’.

Ondertekenaars op 21 juni, vertegenwoordigers (v.l.n.r.): Novartis, Innogy Essent, Tandheelkundegroep Nederland, Werkgeversvereniging Banken, Atria, Reclassering Nederland, Facility Support, Women Inc, Driessen, Woonstad Rotterdam, MKB-Utrecht & C. Kornuyt. Foto: Dirk Hol.

Ondertekenaars op 21 juni, vertegenwoordigers (v.l.n.r.): Novartis, Innogy Essent, Tandheelkundegroep Nederland, Werkgeversvereniging Banken, Atria, Reclassering Nederland, Facility Support, Women Inc, Driessen, Woonstad Rotterdam, MKB-Utrecht & C. Kornuyt. Foto: Dirk Hol.

Dagvoorzitter Jaco Dagevos, lid van Raad van Toezicht van Diversiteit in Bedrijf, gaf ter introductie aan waarom hij het Charter Diversiteit een warm hart toedraagt. “Ik ben fan van het Charter Diversiteit omdat het een moderne aanpak is voor het bevorderen van diversiteit op de werkvloer. Het vertrekt vanuit de economische meerwaarde zonder het motief van sociale achterstand van bepaalde groepen uit het oog te verliezen. Bovendien kunnen werkgevers hun eigen keuzes en focus formuleren.”

Gericht sturen
Voor Sjef van Gennip, algemeen directeur van Reclassering Nederland, ligt het belang van diversiteit voor zijn organisatie in het beter kunnen inspelen op de behoeften van zijn cliënten. Daarvoor zijn medewerkers met verschillende culturele skills en talenkennis nodig. Om die binnen te krijgen, moet je wel wat doen. “Alle regiodirecteuren hebben de opdracht gekregen een ‘foto’ van hun organisatie te nemen om de diversiteit in beeld te brengen en daarop gericht te sturen. Bijvoorbeeld door gericht op zoek te gaan naar divers talent.”
Het tekenen van het Charter Diversiteit draagt bij aan het realiseren van de ambitie: “Het Charter Diversiteit houdt je bij de les en reikt handvatten aan om de diversiteit binnen Reclassering Nederland te verhogen”, aldus Van Gennip.

Quotes ondertekenaars

Sjef van Gennip, directeur Reclassering Nederland en Irene van der Laan, bestuurslid MKB-Utrecht, tekenen het Charter Diversiteit. Foto: Dirk Hol.

Sjef van Gennip, directeur Reclassering Nederland en Irene van der Laan, bestuurslid MKB-Utrecht, tekenen het Charter Diversiteit. Foto: Dirk Hol.

Irene van der Laan, MKB-Utrecht:
“Wij gaan bedrijven uit de achterban actief stimuleren om diversiteit hoog op de agenda te zetten.
Ook zullen we daarvoor lobbyen bij de gemeente. Je kunt diversiteit belangrijk vinden, maar het gaat erom wat je concreet doet.”

Els Verhagen, penningmeester Werkgeversvereniging Banken (WVB) en Ton Verschoor, manager personeel- en organisatieontwikkeling Woonstad Rotterdam, tekenen het Charter Diversiteit. Foto: Dirk Hol.

Els Verhagen, penningmeester Werkgeversvereniging Banken (WVB) en Ton Verschoor, manager personeel- en organisatieontwikkeling Woonstad Rotterdam, tekenen het Charter Diversiteit. Foto: Dirk Hol.

Els Verhagen, Werkgeversvereniging Banken:
“In de CAO-Banken 2017-2019 is afgesproken periodiek bijeenkomsten te organiseren over de voordelen van diversiteit en het bestrijden van discriminatie. Daar gaan we met onze leden mee aan de slag.”

Ton Verschoor, Woonstad Rotterdam:
“We willen dat ons personeelsbestand een afspiegeling is van onze huurders zodat we hen beter van dienst kunnen zijn. Diversiteit zorgt ook voor creativiteit en innovatie. Intern focussen we op meer vrouwen in leidinggevende functies en op werkervaringsplaatsen en garantiebanen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Renée Römkens, directeur kennisinstituut Atria, en Jaco Dagevos interviewt Ad van Zutphen, directeur uitzenden en detacheren van Driessen HRM. Foto: Dirk Hol.

Renée Römkens, directeur kennisinstituut Atria, en Jaco Dagevos interviewt Ad van Zutphen, directeur uitzenden en detacheren van Driessen HRM. Foto: Dirk Hol.

Renée Römkens, Atria Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis:
“In onze wortels zijn we al behoorlijk divers, maar willen onze organisatie intern daar ook scherp op houden. We willen bijvoorbeeld graag meer mannen binnenhalen.”

 

 

 

Ad van Zutphen, Driessen HRM:
“Als familiebedrijf staat zorg voor elkaar van oudsher hoog in het vaandel. Daarom focussen we op het aantrekken van mensen met een arbeidsbeperking en een andere etnisch-culturele achtergrond. Daarnaast zetten we in op meer vrouwen in het management van onze organisatie. Mijn tip is ‘gewoon doen’, met een paar actieve mensen krijg je al veel voor elkaar.”

Martin de Jong, HR Business Partner Essent, en Ton Vink, directeur van Facility Support (r), tekenen het Charter Diversiteit. Foto: Dirk Hol.

Martin de Jong, HR Business Partner Essent, en Ton Vink, directeur van Facility Support (r), tekenen het Charter Diversiteit. Foto: Dirk Hol.

Martin de Jong, Innogy Essent:
“Diversiteit is een van de zes topprioriteiten van Innogy. Het is een business doelstelling. Onze focus ligt op meer genderdiversiteit. We zijn targetgedreven en willen naar 35% vrouwen in executive functies. Ook willen we aanhaken op ander initiatieven. Dat is ook onderdeel van employer branding.

 

 
Ton Vink, Facility Support:
“Als uitzendorganisatie leveren wij professionals in de facilitaire dienstverlening. We zijn onder andere in de regio Rijnmond-Rotterdam gestart met een leer-werktraject in de veiligheidsbranche voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Beveiligers werken in een publieke ruimte met veel diversiteit. Zij moeten daar onderdeel van zijn en over diverse culturele skills beschikken. Dat zorgt voor betere service en dienstverlening. Dat is echt een meerwaarde. Mij valt wel op dat diversiteit soms tot een beladen onderwerp wordt gemaakt, terwijl het een vanzelfsprekendheid zou moeten zijn.”

Ali Keles, CEO Tandheelkundegroep Nederland BV, en Serge Kornuyt, algemeen manager C. Kornuyt BV, bij de ondertekening van het Charter Diversiteit. Foto: Dirk Hol.

Ali Keles, CEO Tandheelkundegroep Nederland BV, en Serge Kornuyt, algemeen manager C. Kornuyt BV, bij de ondertekening van het Charter Diversiteit. Foto: Dirk Hol.

Ali Keles, Tandheelkunde Groep Nederland BV:
“Wij zetten in allerlei wijken tandartsenpraktijken op. De diverse samenstelling van die wijken vraagt diversiteit in die praktijken en om innovatie van het zorgaanbod. Denk aan bredere openstelling van de praktijk, rekening houden met taalbarrières en de ramadan. Dat betekent minder doorverwijzen en snellere zorg voor klanten.”

 

Serge Kornuyt, C. Kornuyt BV:
“Onze focus op een circulaire economie was een trigger voor focus op verspilling van talent. Het gaf een boost aan diversiteit. We richten ons nu op het aantrekken van mensen met een arbeidsbeperking en ouderen. Ook hebben we initiatief genomen voor Het Beginstattion, een creatieve broedplaats voor starters, werklozen, statushouders en mensen met een beperking. Mijn tip: ‘Doe en leer’.

Nienke Hagenbeek, manager Finance & Partnerships van Women Inc (l), en Saskia Groenendijk, Assistant Supply Chain van Novartis (r), bij de ondertekening van het Charter. Foto: Dirk Hol.

Nienke Hagenbeek, manager Finance & Partnerships van Women Inc (l), en Saskia Groenendijk, Assistant Supply Chain van Novartis (r), bij de ondertekening van het Charter. Foto: Dirk Hol.

Nienke Hagenbeek, Women Inc:
“We staan voor diversiteit, ook intern. We willen graag meer mannen, kleur, mensen met een arbeidsbeperking en kwetsbare vrouwen aantrekken. Met hun input krijgen we ook zicht onze eigen onbewuste vooroordelen. We willen een open gesprek over die blinde vlekken en wat nodig om die weg te nemen. Mijn tip: “Zorg goed voor je medewerkers. Kies voor zorgvriendelijk ondernemerschap.”

 

Saskia Groenendijk, Novartis Pharma BV:
“Novartis heeft in meerdere landen het Charter Diversiteit al getekend. Wij sluiten daarbij aan. Collega’s laten kennismaken met elkaars talenten en laten samenwerken werkt positief op hun prestaties.”

Diversiteit aan de top
Na de ondertekensessie gaven Els Verhagen, penningmeester Werkgeversvereniging Banken, en Melvin Tjoe Nij, oprichter van The Other Network en Young Global People, een pitch over ‘Diversiteit aan de Top.’ Verhagen stelde vast dat het nog niet echt opschiet met de representatieve vertegenwoordiging van vrouwen in de top van bedrijven. Dit terwijl één vrouw in de Raad van Bestuur al een groot verschil kan maken voor de cultuur van een bedrijf. Belangrijk is intern oog te hebben voor wie nu welke functies bekleedt en welke vrouwelijke medewerkers op termijn een stap hoger kunnen zetten. Triodos doet dat met als resultaat dat er inmiddels meer vrouwen een positie in het senior management hebben. “We willen dit blijven doen en het goede voorbeeld geven.”
Ook vrouwen zelf moeten scherp blijven. “Ik zie nog te vaak dat vrouwen in reactie op gevraagde competenties zichzelf onrecht doen. Vrouwen focussen vaak op de competenties die ze niet hebben, mannen op die ze wel hebben.” Ook stelde zij zich de vraag naar kenmerken van vrouwelijk leiderschap. Zij ziet duidelijke verschillen in hoe mannen en vrouwen in het algemeen leiderschap uitstralen.

Tjoe Nij legde de focus op multicultureel talent. Hij stelde vast dat culturele diversiteit ondanks de impact die het in de samenleving heeft nog geen vanzelfsprekend deel uitmaakt van corporate Nederland. “Nederland is de gateway naar de wereld, hoor je zeggen. Iedereen snapt dat culturele diversiteit goed is voor een bedrijf, zeker als het internationaal opereert. Maar er wordt te weinig aan gedaan.”
Hij riep bedrijven op ontmoetingen met divers talent te organiseren. “U zult dan ontdekken dat we meer overeenkomsten hebben dan verschillen.” Om die ontmoeting te faciliteren heeft hij The Other Network en Young Urban People opgericht. De meerderheid van de jongeren in de grote steden is inmiddels van niet-Nederlandse afkomst. “Dat is de realiteit. Dat is een hoop talent en kracht. Sluit die jongeren niet uit, niet bewust en niet onbewust. Betrek hen bewust bij je bedrijf. Daar heb je uiteindelijk alleen maar voordeel van.”

Aansluitend gingen de bezoekers met elkaar in gesprek over “Hoe divers is de top van uw bedrijf?” en “Welke (succesvolle) maatregelen heeft u genomen om diversiteit te bevorderen?” Het zaalgesprek werd geleid door Janssen, directeur van Art. 1-Midden Nederland.

Van bijkeuken naar huiskamer
Dagvoorzitter Jaco Dagevos vatte ter afsluiting van de Charterbijeenkomst de boodschap van de middag kernachtig samen. “Diversiteit moet uit de bijkeuken naar de huiskamer. Door te doen en praktische oplossingen met elkaar te delen. Het Charter Diversiteit is daar een prima middel voor.”

Bezoekers aan de Charterbijeenkomst in duo’s met elkaar in gesprek.

Bezoekers aan de Charterbijeenkomst in duo’s met elkaar in gesprek.