Atria ontwikkelde in samenwerking met Transgender Netwerk Nederland een toolkit om onnodige sekseregistratie in organisaties te verminderen. De toolkit is een interactief afwegingskader om sekseregistratie meer bewust te laten plaatsvinden en onnodige momenten van registratie te beperken. De toolkit zelf is toegespitst op de sectoren overheid, gemeenten en bedrijven.

Redenen om onnodige sekseregistratie te verminderen zijn allereerst dat niet iedereen zich herkent in een binaire indeling van ‘man’ of ‘vrouw’ (bijv. in het geval van sommige trans* personen of personen met een intersekse conditie). Een binair seksemodel biedt daarmee weinig ruimte voor sekse- en genderdiversiteit. Een tweede belangrijke reden is dat een binair seksemodel gender stereotypen en normen eerder in stand houdt dan dat het deze tegengaat. Wel zijn er momenten dat sekseregistratie juist van belang is, bijvoorbeeld voor het meten en monitoren van diversiteit in organisaties en bij het in kaart brengen van gender ongelijkheid op de werkvloer.

Klik hier voor meer informatie over de toolkit.