Henrike Branderhorst & Ralph van Roessel (directeuren Tauw Nederland) ondertekenen het Charter Diversiteit

Tauw heeft op 10 september 2020 als 226de bedrijf het Charter Diversiteit ondertekend. Het advies- en ingenieursbureau is in 1928 opgericht en heeft een sterke positie in milieuadvies en de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Vanuit het hoofdkantoor in Deventer, worden 26 vestigingen in 6 landen aangestuurd. In Nederland werken circa 850 medewerkers in vestigingen in Amsterdam, Assen, Deventer, Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Rotterdam en Utrecht. Zij zetten zich dagelijks in voor een mooie, schone, veilige en duurzame leefomgeving.

Tauw richt zich in eerste instantie vooral op genderdiversiteit in alle lagen van de organisatie – van juniorniveau tot aan het management. Het advies- en ingenieursbureau heeft het vergroten van de vrouw/man ratio tot minimaal 30/70% in alle lagen van de organisatie en het bevorderen van een inclusieve bedrijfscultuur als doelstellingen opgenomen.

De werkgroep D&I van Tauw met Alice Odé (Diversiteit in Bedrijf) en Hussein Adam Dia (Diversiteit in Bedrijf)

“In het personeelsbestand van Tauw zijn ca. 30% vrouwen aanwezig. Het blijkt dat hoe hoger de functie, hoe lager het percentage vrouwen is. We streven daarom naar 30% vrouwen in alle posities. Het streefpercentage groeit mee met het gemiddelde aantal vrouwen in de organisatie met een ideale verhouding van 50%/50%. Ook willen we een bedrijfscultuur waarin elke medewerkers van Tauw zich met zijn/haar diverse eigenschappen welkom en prettig voelt en zich kan ontwikkelen. Het moet leiden tot een bedrijfscultuur waarin verschillen in eigenschappen worden opgezocht, uitgelicht, positief worden gewaardeerd en gebruikt ten behoeve van zowel het bedrijfsresultaat als het werkplezier.”

– Henrike Branderhorst, directeur

Ondertekening Charter Diversiteit bij TAUW Nederland te Utrecht