Diana Starmans ondertekende op donderdag 2 juli 2020 namens de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank het Charter Diversiteit. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland en bedient ruim 5,5 miljoen klanten. De SVB zorgt ervoor dat onder andere de kinderbijslag, AOW-pensioen, nabestaandenuitkering en betalingen uit het PGB op tijd en correct worden uitbetaald. Hiermee levert de SVB een essentiële bijdrage aan de bestaanszekerheid en eigen regie van burgers. Door het Charter te ondertekenen verbindt de SVB zich expliciet aan de visie en ambities ten aanzien van diversiteit en inclusie.

Diana Starmans: “We vinden diversiteit en inclusie al langere tijd belangrijk, om meerdere redenen. De SVB wil een afspiegeling zijn van de maatschappij. We geloven in de kracht van een divers samengestelde organisatie. Niet alleen om onze klanten goed te kunnen bedienen maar ook om een aantrekkelijke werkgever te zijn en iedereen een gelijke kans op de arbeidsmarkt te geven. Wij willen dat iedereen zich bij ons thuis voelt. Dat betekent dat alle medewerkers zich veilig kunnen voelen, zichzelf kunnen zijn en zich uitgenodigd en vrij voelen om hun mening te geven. We vinden dit belangrijk omdat we er uiteindelijk beter van worden als organisatie. Met een diversiteit aan perspectieven zijn we creatiever en innovatiever: beter in staat complexe problemen op te lossen, goede service te leveren en nieuwe kansen te signaleren en te benutten.”