Uit een recente studie van PageGroup Nederland – ondertekenaar van het Charter Diversiteit- blijkt dat bij veel bedrijven diversiteitsmanagement inmiddels een vast onderdeel is van hun beleid en de positieve effecten ervan zowel binnen als buiten de organisatie zichtbaar zijn. Een goed diversiteitsbeleid is een belangrijke bouwsteen om de uitdagingen waar bedrijven de komende jaren voor staan, zoals het werven en behouden van talent en de mondialisering van markten, het hoofd te bieden.

De Diversiteitsbeleid Studie 2018-Is diversiteit de sleutel tot succes? geeft een beeld van de doelen die bedrijven stellen, de maatregelen die zij nemen en wat het diversiteitsbeleid heeft opgeleverd. Daarbij is ook aandacht voor de verschillen tussen grote en kleine bedrijven. De studie laat zien dat er nog een hoop te winnen is. De grootste uitdagingen liggen op het gebied van inclusie: het creëren van een open cultuur waarin medewerkers zich prettig voelen. Joost Fortuin, Managing Director PageGroup Nederland: “Het management zal medewerkers moeten ondersteunen en aanmoedigen om hun verschillende zienswijzen en ideeën te delen. Het wordt weleens vergeten dat dat geen vanzelfsprekendheid is.” Belangrijke openstaande vragen zijn wat dit betekent voor de rol van de leidingegevende en hoe de HR-afdeling hen in die nieuwe rol kan ondersteunen.

Een andere uitdaging is hoe het succes van diversiteitsbeleid te definiëren. Joost Fortuin: “Werkgevers zullen de komende jaren moeten nadenken over hoe ze hun diversiteitsbeleid concreet vorm gaan geven. Aan de hand van welke maatstaven gaan ze het succes van hun beleid meten? En wat zijn de juiste methoden om een succesvol beleid op te zetten?” Het is belangrijk dat bedrijven hun successen en mislukkingen op dit gebied met elkaar delen. “Als het om diversiteit op de werkvloer gaat, kunnen we nog veel van elkaar leren”, aldus Fortuin.

Voor de studie werd een enquête gehouden onder medewerkers van bedrijven die (mede)verantwoordelijk zijn voor de diversiteitsmanagement binnen hun onderneming. Er is gekeken naar 151 bedrijven van verschillende omvang en uit verschillende sectoren. Voor het grootste deel zijn de deelnemers afkomstig uit de industrie- en dienstverleningssector.

Kijk hier voor het rapport.