Werkzoekende vluchtelingen met een verblijfsvergunning moeten effectiever ondersteund worden, aldus de Sociaal Economische Raad (SER) in het recente rapport: ‘Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers‘. In dit rapport analyseert de raad waarom de ondersteuning van deze nieuwkomers nog steeds tekortschiet en waar de kansen liggen.

De SER pleit onder andere voor meer maatwerk en een sluitende regionale infrastructuur waarop gemeenten, werkgevers en werknemers een beroep kunnen doen. Gemeenten moeten op tijd beginnen met de (arbeids-)integratie en individuele toegespitste ondersteuning. Tegelijkertijd moeten statushouders een beroep kunnen doen op voldoende deskundigheid binnen de gemeenten voor de oplossing van specifieke problemen. Verder dienen het Rijk, centrumgemeenten en sociale partners het lokaal maatwerk zo efficiënt mogelijk te ondersteunen.

Een meer succesvolle arbeidsintegratie van statushouders en andere nieuwkomers staat of valt met de inzet van werkgevers en werknemers, aldus de SER. De raad doet een appèl op arbeidsorganisaties om zich in te zetten voor een open en diverse bedrijfscultuur.

Lees hier het volledige rapport.