Werkzoekende vluchtelingen met een verblijfsvergunning moeten effectiever ondersteund worden, aldus de Sociaal Economische Raad (SER). Afgelopen donderdag publiceerde de SER een nieuw rapport: ‘Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers‘. Hierin wordt aangetoond waarom de ondersteuning van deze nieuwkomers nog steeds tekortschiet en waar de kansen liggen.

De SER pleit voor meer maatwerk en een sluitende regionale infrastructuur waarop gemeenten, werkgevers en werknemers een beroep kunnen doen. Ten eerste, zullen gemeenten optijd moeten beginnen met de (arbeids-)integratie en individuele toegespitste ondersteuning. Tegelijkertijd moeten statushouders een beroep kunnen doen op voldoende deskundigheid binnen de gemeenten voor de oplossing van specifieke problemen. Ten tweede, dient het Rijk, centrumgemeenten en sociale partners het lokaal maatwerk zo efficient mogelijk te ondersteunen. Bovengenoemde zijn critische factoren voor een succesvolle integratie van deze nieuwe groep werknemers.

Lees hier het volledige rapport.