Ondertekenaar van het Charter Diversiteit Atria heeft de scan Werk en de Toekomst ontwikkeld om genderstereotypering te identificeren in organisaties en in het onderwijs. Dat is belangrijk, want vooroordelen en stereotypen over maatschappelijke rollen werken door op de arbeidsmarkt. Zo’n vooroordeel is bijvoorbeeld dat vrouwen die in deeltijd werken en/of moeder zijn minder leiderschapsambitie hebben. Er zijn werkgevers die zich in hun personeelsbeleid laten leiden door dit soort impliciete denkbeelden, waardoor vrouwen na hun zwangerschap minder makkelijk kunnen doorstromen naar hogere functies.

De scan Werk en de Toekomst identificeert impliciete én expliciete aannames en stereotypen op de werkvloer. Het richt zich op het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en op het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Dat gebeurt aan de hand van onderzoek, door het inzetten en ontwikkelen van interventies en het agenderen dat doorbreking van genderstereotypering belangrijk is. Belangrijk is ook dat de scan een handelingsperspectief biedt om het beleid gendersensitief te maken.

Wil je organisatie in aanmerking komen voor een kosteloze scan? Of ben je op zoek naar meer informatie? Klik dan hier.

Werk en de Toekomst is een samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.