Op donderdagmiddag 30 augustus organiseert Diversiteit in Bedrijf in samenwerking met IKEA Nederland een Charterbijeenkomst over het thema ‘Bouwen aan diversiteit’. Een nieuwe groep werkgevers uit de sectoren bouw, infra en techniek zal dan het Charter Diversiteit ondertekenen.

Alle huidige én nieuwe ondertekenaars zijn van harte welkom op deze bijeenkomst bij IKEA, vestiging Haarlem.

Kijk hier voor het voorlopige programma en aanmelding.