Royal Schiphol Group wint de Award Diversiteit in Bedrijf 2019
in de categorie ‘grote bedrijven’ voor het initiatief ‘Luchtvaart Inclusief’. Dit initiatief wordt uitgevoerd door Luchtvaart Community Schiphol (LCS). Samen met 36 werkgevers op de luchthaven Schiphol creëert LCS kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door een arbeidsbeperking.

“Schiphol is een prachtige, dynamische plek om te werken. Samen met onze partners op de luchthaven zetten wij ons in om mensen met een arbeidsbeperking werk te bieden. Iedereen die wil werken en een bijdrage kan leveren, is welkom op Schiphol. Van op kantoor tot in de operatie. We willen talenten een kans geven en zijn er trots op dat zij zich op Schiphol in willen zetten en hiermee bijdragen aan de kwaliteit van onze luchthaven,” aldus Dick Benschop, CEO Royal Schiphol Group.

Dick Benschop, CEO Royal Schiphol Group

“Onze ambitie is dat honderd bedrijven zich aansluiten bij Luchtvaart Inclusief en dat elk jaar honderd mensen met een arbeidsbeperking toegang krijgen tot een duurzame baan op Schiphol,” aldus Francien David, directeur Luchtvaart Community Schiphol. De sectorale aanpak van ‘Luchtvaart Inclusief’ maakt het initiatief uniek. Bedrijven die meedoen worden gefaciliteerd bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking en delen hun best practices met elkaar. Zo kunnen zij van elkaar leren, talenten optimaal benutten en invulling geven aan hun ambitie met betrekking tot inclusiviteit. 

Francien David, directeur Luchtvaart Community Schiphol. Foto gemaakt door Natasja Wagner.

In de periode 2017-2018 hebben zeventig mensen met een arbeidsbeperking een baan of een werkervaringsplek gevonden op de luchthaven. “Voor dit jaar staat de teller al op tachtig, maar we gaan voor de honderd. De komende jaren willen we onze ambitie met betrekking tot Luchtvaart Inclusief voor de locatie Schiphol verder uitbreiden ,” aldus David. 

Klik hier voor meer informatie over ‘Luchtvaart Inclusief’.

Zie hier welke andere bedrijven zijn genomineerd voor de Award Diversiteit in Bedrijf 2019.