De Nederlandse overheid zou een quotum moeten overwegen om diversiteit in het theater te bevorderen. De Code Culturele Diversiteit, een richtlijn voor instellingen om diversiteit te stimuleren, moet een officieel criterium worden bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Een negatieve beoordeling kan een reden zijn om geen subsidie te krijgen.

Dat zijn de opvallendste aanbevelingen van de Raad voor Cultuur in haar ‘sectoradvies Theater’. Dit advies is na het sectoradvies muziek de tweede belangrijke deelanalyse van de podiumkunstensector door de Raad voor Cultuur. De raad, het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet op het gebied van cultuurbeleid, formuleert deze adviezen in de aanloop naar de nieuwe subsidieperiode die in 2021 begint.

Lees verder

Kijk hier voor het advies ‘Over Grenzen. Sector Advies Theater’, Raad voor Cultuur, februari 2018.