DIVERSITEIT IN BEDRIJF

stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer

 

DIVERSITEIT IN BEDRIJF

stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer

Charter Diversiteit

Ondertekenaars van het Charter Diversiteit laten zien dat zij zich serieus inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Wij bieden ondersteuning en toegang tot een relevant netwerk. Meer dan 10.000 Europese bedrijven hebben het Charter Diversiteit ondertekend.

Kennisplatform

Wij bundelen kennis uit de wetenschap en praktijk over het managen van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Daarbij richten we ons op meerdere dimensies van diversiteit, waaronder etnische, culturele & religieuze diversiteit, gender, LHBTI, leeftijd en arbeidsbeperking & chronische ziekte.

Hoe kunnen werkgevers de loonkloof dichten?

Gisteren was het #equalpayday om aandacht te vragen voor de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Werkende vrouwen verdienen nog steeds gemiddeld 15,5% minder dan werkende mannen. Symbolisch gezien zouden vrouwen vanaf 5 november tot het eind van het jaar gratis werken....

Lees meer

30 november: Charterbijeenkomst Diversiteit Brengt je Verder

In samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen organiseert Diversiteit in Bedrijf een Charterbijeenkomst voor de sectoren transport, logistiek en vervoer. Een nieuwe groep werkgevers uit deze sectoren, waaronder Arriva, C.&H. Euser Transport B.V., Fietsersbond, GVB,...

Lees meer

Award Diversiteit in Bedrijf 2018

De Award Diversiteit in Bedrijf 2018 ging naar Asito in de categorie ‘grote bedrijven’ en Computer Futures in de categorie ‘mkb’. De prijs, een foto die de diversiteit in het bedrijf weerspiegelt, werd gemaakt door Sacha de Boer. Zie hieronder het prachtige resultaat:
de eerste foto voor Asito en de tweede foto voor Computer Futures.

Onze visie

de businesscase

Een divers personeelsbestand kan bijdragen aan meer winst, productiviteit en een positief imago. Het biedt toegang tot (top)talenten, klantgroepen en nieuwe markten. Voorwaarde om deze kansen te benutten is een inclusieve bedrijfscultuur waarin iedere medewerker zich erkend voelt.

Een inclusieve arbeidsmarkt

Iedereen heeft recht op gelijke kansen en behandeling. Dit betekent de volwaardige arbeidsparticipatie van elke burger, ongeacht geslacht, afkomst, arbeidsvermogen, leeftijd of seksuele orientatie. Het streven naar inclusie is een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen.