DIVERSITEIT IN BEDRIJF

stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer

 

DIVERSITEIT IN BEDRIJF

stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer

Charter Diversiteit

Ondertekenaars van het Charter Diversiteit laten zien dat zij zich serieus inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Wij bieden ondersteuning en toegang tot een relevant netwerk. Meer dan 10.000 Europese bedrijven hebben het Charter Diversiteit ondertekend.

Kennisplatform

Wij bundelen kennis uit de wetenschap en praktijk over het managen van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Daarbij richten we ons op meerdere dimensies van diversiteit, waaronder etnische, culturele & religieuze diversiteit, gender, LHBTI, leeftijd en arbeidsbeperking & chronische ziekte.

NIEUWS en evenementen

Europese Diversity Charters bijeen in Rotterdam

Op 11 juni 2018 kwamen de Europese Diversity Charters uit 21 landen bijeen voor een tweedaagse meeting in Hotel New York in Rotterdam. De thema’s waren Culturele Diversiteit aan de Top en Diversiteit en Inclusie in het MKB.

Lees meer

Arbeidsmigranten van grote economische waarde voor Nederland

Arbeidsmigranten zijn van grote economische waarde voor Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de ABU. Het onderzoek laat verder zien dat arbeidsmigranten primair zorgen voor extra werkgelegenheid, productie en...

Lees meer

Diversiteit: de waarde van het verschil

Op donderdag 7 juni stond de ledenvergadering van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn), ondertekenaar van het Charter Diversiteit, in het teken van diversiteit en de waarde van het verschil, als onderdeel van het NVTZ lustrumthema...

Lees meer

de kracht van diversiteit

Onze visie

de businesscase

Een divers personeelsbestand kan bijdragen aan meer winst, productiviteit en een positief imago. Het biedt toegang tot (top)talenten, klantgroepen en nieuwe markten. Voorwaarde om deze kansen te benutten is een inclusieve bedrijfscultuur waarin iedere medewerker zich erkend voelt.

Een inclusieve arbeidsmarkt

Iedereen heeft recht op gelijke kansen en behandeling. Dit betekent de volwaardige arbeidsparticipatie van elke burger, ongeacht geslacht, afkomst, arbeidsvermogen, leeftijd of seksuele orientatie. Het streven naar inclusie is een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen.