DIVERSITEIT IN BEDRIJF

stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer

 

DIVERSITEIT IN BEDRIJF

stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer

Charter Diversiteit

Ondertekenaars van het Charter Diversiteit laten zien dat zij zich serieus inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Wij bieden ondersteuning en toegang tot een relevant netwerk. Meer dan 10.000 Europese bedrijven hebben het Charter Diversiteit ondertekend.

Kennisplatform

Wij bundelen kennis uit de wetenschap en praktijk over het managen van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Daarbij richten we ons op meerdere dimensies van diversiteit, waaronder etnische, culturele & religieuze diversiteit, gender, LHBTI, leeftijd en arbeidsbeperking & chronische ziekte.

factsheet

We sluiten het jaar af met maar liefst 160 ondertekenaars van het Charter Diversiteit! Voor het eerst organiseerden we dit jaar het Nationaal Event Diversiteit en reikten we de eerste Awards Diversiteit in Bedrijf uit. Maar we deden nog veel meer.. Hierbij presenteren...

Lees meer

160 Charterondertekenaars na bijeenkomst in de Tweede Kamer

Op woensdag 19 december organiseerde Diversiteit in Bedrijf in samenwerking met de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een bijeenkomst voor ondertekenaars van het Charter Diversiteit. Twaalf werkgevers ondertekenden tijdens deze gelegenheid...

Lees meer

Nieuwe Kennisdocumenten en Diversiteitswijzers

Diversiteit in Bedrijf heeft recent twee nieuwe en twee herziene Kennisdocumenten en Diversiteitswijzers samengesteld. De diversiteitswijzers zijn beknopte versies van de bijbehorende kennisdocumenten. Alle kennisdocumenten en diversiteitswijzers zijn te vinden op ons...

Lees meer

Award Diversiteit in Bedrijf 2018

De Award Diversiteit in Bedrijf 2018 ging naar Asito in de categorie ‘grote bedrijven’ en Computer Futures in de categorie ‘mkb’. De prijs, een foto die de diversiteit in het bedrijf weerspiegelt, werd gemaakt door Sacha de Boer. Zie hieronder het prachtige resultaat:
de eerste foto voor Asito en de tweede foto voor Computer Futures.

Onze visie

de businesscase

Een divers personeelsbestand kan bijdragen aan meer winst, productiviteit en een positief imago. Het biedt toegang tot (top)talenten, klantgroepen en nieuwe markten. Voorwaarde om deze kansen te benutten is een inclusieve bedrijfscultuur waarin iedere medewerker zich erkend voelt.

Een inclusieve arbeidsmarkt

Iedereen heeft recht op gelijke kansen en behandeling. Dit betekent de volwaardige arbeidsparticipatie van elke burger, ongeacht geslacht, afkomst, arbeidsvermogen, leeftijd of seksuele orientatie. Het streven naar inclusie is een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen.