Op donderdag 11 januari zetten wethouders van negen gemeenten hun handtekening onder het Charter Diversiteit. Daarmee verbinden zij zich aan het werken aan meer diversiteit en inclusie in hun eigen organisaties. Dit feestelijk moment was onderdeel van een Charterbijeenkomst die Diversiteit in Bedrijf samen met de gemeente Amersfoort organiseerde over diversiteit in het gemeentelijk apparaat. Tijdens de bijeenkomst tekenden de volgende negen gemeenten het Charter: Alkmaar, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Culemborg, Leiden, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad.

Bertien Houwing, wethouder van de gemeente Amersfoort, vatte de gezamenlijke uitdaging kernachtig samen: “Een organisatie, zoals die van de gemeente Amersfoort, moet een afspiegeling van de stad zijn om goed in contact te blijven met inwoners, om slagvaardig resultaten te boeken en voor de binding van inwoners met onze lokale democratie. Inwoners moeten zich herkennen in de gemeentelijke organisatie. En ook dat gaat niet vanzelf. Die opdracht moeten wij onszelf doorlopend opleggen.”
Kijk hier voor de complete speech van wethouder Houwing.

Khazar Lotfi, beleidsmedewerker bij Diversiteit in Bedrijf, gaf een presentatie over diversiteit onder het gemeentepersoneel: “Hoewel gemeenten vaak aandacht besteden aan de diversiteit in hun stad is er vaak nog niet genoeg aandacht voor diversiteit binnen het gemeentelijk apparaat. Het is positief dat de negen gemeenten die hier vandaag ondertekenen ook naar de eigen werkorganisatie durven te kijken en het voortouw nemen om de diversiteit en inclusie daarin te bevorderen.”
De presentatie van Khazar Lotfi vindt u hier terug.

Roel Cazemier, bestuurslid en voorzitter van het College voor Arbeidszaken VNG, onderstreepte de meerwaarde van diversiteit en adviseerde de aanwezige gemeenten die het Charter ondertekenden: “Laat het geen ‘feestje’ zijn van een select gezelschap, maar verspreidt de visie en gedachten door de gehele organisatie. Gemeenten fungeren als spin in het web, het stimuleren van inclusiviteit zit of hoort in ons DNA. We kunnen dus niet zonder.” Bovendien concludeerde Cazemier dat er op elk gemeentehuis diversiteitsbeleid ontwikkeld dient te worden en de VNG hiervan werk gaat maken.
De gehele speech van Roel Cazemier is hier na te lezen.

Ook de kleinere gemeenten, zoals Culemborg, moeten niet over het hoofd worden gezien. De gemeente Culemborg gaf aan dat de VNG zich voor deze gemeenten actief moet inzetten. De aanwezigen riepen alle 380 gemeenten op het Charter te ondertekenen.

Op de foto v.l.n.r.: Pieter Dijkman, wethouder gemeente Alkmaar – Roel Cazemier, commissievoorzitter College voor Arbeidszaken VNG – Mirjam van Loon, teammanager gemeente Tilburg – Ben van Hees, wethouder gemeente Nijmegen – Collin Stolwijk, wethouder gemeente Culemborg – Marleen Damen, wethouder gemeente Leiden – Rita Visscher-Noordzij, wethouder gemeente Zaanstad – Geert Ritsema, wethouder gemeente Arnhem – Bertien Houwing, wethouder gemeente Amersfoort – Vertegenwoordiger gemeente Apeldoorn. Foto: Geert de Jong, CheeseWorks.nl