In 2019 heeft TNO onderzocht hoe werkgevers en intermediairs (uitzendbureaus, detacheringsbureaus, recruitmentbureaus en assessmentbureaus) omgaan met de risico’s op arbeidsmarktdiscriminatie. Uit dit onderzoek blijkt dat er een gebrek aan kennis en bewustzijn is op dit gebied. Op basis van de uitkomsten heeft TNO een checklist gemaakt die werkgevers en intermediairs kunnen gebruiken om de risico’s op arbeidsmarktdiscriminatie te verkleinen.

Er zijn, blijkt uit de inventarisatie, diverse risico’s op arbeidsmarktdiscriminatie. De zogenaamde doorlopende risico’s spelen in alle recruitmentfases (wervingsfase, screeningsfase, interviewfase en selectiefase) een rol. Daarnaast zijn er risico’s die alleen gelden binnen een bepaalde fase van het recruitmentproces.

TNO heeft op basis van het onderzoek een checklist samengesteld die werkgevers en intermediairs kunnen gebruiken. Deze lijst bevat 14 vragen over de risico’s op arbeidsmarktdiscriminatie en biedt ook oplossingsrichtingen om deze risico’s te verkleinen. Bewustzijn en kennis vormen belangrijke voorwaarden voor het voorkómen van handelen naar vooroordelen en stereotype denkbeelden. De lijst heeft als doel om het bewustzijn te vergroten en dient verder als hulpmiddel om de risico’s in kaart te brengen en deze tegen te gaan.

Kijk hier voor het onderzoeksrapport ‘Arbeidsmarktdiscriminatie. Inzicht in de risico’s in het recruitmentproces, en hoe je deze risico’s verkleint’.

Download de Checklist arbeidsdiscriminatie.